Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою   "Образотворче мистецтво". Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступний іспит - творчий конкурс.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра "Образотворче мистецтво".

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг 30 місць, з них 20 місць державне замовлення, 10 контракт.

Термін навчання 3 роки 10 місяців - на основі базової загальної середньої освіти.

Фахівці даної спеціальності забезпечують базову підготовку з напряму мистецької освіти для подальшого творчого розвитку особистості та реалізації можливості виконання робіт, пов’язаних з проєктуванням, оздобленням, дизайном та поліграфією оформлювальних робіт.

Ми прищеплюємо своїм студентам відчуття краси, велику радість творення. Це неоціненний досвід. Нам, викладачам циклової комісії образотворчого мистецтва, приємно працювати з допитливими і здібними студентами.

Вирішуючи проблеми в освітній діяльності, ми відводимо важливу роль творчій пошуковій роботі студентів, вчимо їх самостійно мислити, спонукаємо узагальнювати та робити висновки, тобто готуємо до успішного професійного майбутнього.

Участь студентів у мистецьких конкурсах обов’язкова складова нашої творчої освітньої діяльності. Ми, викладачі та студенти образотворчого мистецтва, активно готуємося до них, випробовуємо свої сили і, звичайно, перемагаємо. Кожне досягнення наших вихованців є особливим та цінним.

 

 

Працевлаштування

Випускники освітньої програми орієнтовані на освітню та
методичну діяльність у системі загальної середньої освіти
України відповідно до отриманої спеціальності:
– Вчитель образотворчого мистецтва
– Керівник гуртка «Художник-дизайнер»
– Керівник гуртка, студії декоративно-прикладного мистецтва