Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Набір здійснюється на базі 11-ти класів.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: художник-виконавець, художник-оформлювач

Термін навчання: 1 рік і 10 місяців

Ліцензійний обсяг: 30

Обсяг на контракт: 20

Обсяг держ замовлення: 10

Фахівці даної спеціальності забезпечують базову підготовку з напряму мистецької освіти для подальшого творчого розвитку особистості та реалізації можливості виконання робіт, пов’язаних з проєктуванням, оздобленням, дизайном та поліграфією оформлювальних робіт.

 

Працевлаштування:

Випускники можуть працювати на таких посадах:

- художник-виконавець;

- художник-декоратор;

- художник-шрифтовик;

- мозаїст;

- колорист;

- художник-оформлювач.