023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою   "Образотворче мистецтво". Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступний іспит - творчий конкурс.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра "Образотворче мистецтво".

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг 30 місць, з них 20 місць державне замовлення, 10 контракт.

Термін навчання 3 роки 10 місяців - на основі базової загальної середньої освіти.

Формування у здобувачів освіти компетентностей, пов’язаних із здатністю розв’язувати типові задачі у практичній роботі та/або в процесі навчання у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької та мистецько-педагогічної діяльності.
Підготовка художників-оформлювачів, фахівців для початкової мистецької школи з дипломом в обсязі освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» і можливістю працевлаштування на посадах пов’язаних з виконанням художньо-оформлювальних робіт, реставрацій декоративно-художніх фарбувань та посаді вчителя початкової мистецької школи.

Ми прищеплюємо своїм студентам відчуття краси, велику радість творення. Це неоціненний досвід. Нам, викладачам циклової комісії образотворчого мистецтва, приємно працювати з допитливими і здібними студентами.

Вирішуючи проблеми в освітній діяльності, ми відводимо важливу роль творчій пошуковій роботі студентів, вчимо їх самостійно мислити, спонукаємо узагальнювати та робити висновки, тобто готуємо до успішного професійного майбутнього.

Участь студентів у мистецьких конкурсах обов’язкова складова нашої творчої освітньої діяльності. Ми, викладачі та студенти образотворчого мистецтва, активно готуємося до них, випробовуємо свої сили і, звичайно, перемагаємо. Кожне досягнення наших вихованців є особливим та цінним.

 

 

Працевлаштування

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010:

3471 - Художник-виконавець (художник-
оформлювач).

3340 - Викладач початкової мистецької школи .
3479 - Інші фахівці у сфері культури і мистецтва.
Випускники ОПП «Образотворче мистецтво» зможуть цілісно виконувати функції художника-виконавця та працювати асистентами художника-реставратора в музеях, галереях, підрозділах у сфері культури, відпочинку та спорту, керувати гуртками в художніх школах, центрах творчості, студіях, закладах культури, викладати в початкових спеціалізованих мистецьких закладах освіти, а також займатися творчою, індивідуальною мистецькою діяльністю як підприємець.