Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

 

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів коледжу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам спільно з відповідними службами;
 • сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки її порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;  організація роботи органів студентського самоврядування у гуртожитку;
 • координація роботи з керівниками студентських груп, вихователями гуртожитку;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.