Нормативно-правова база

Перелік положень:

2023 Положення про навчально-методичне забезпечення

2023 Положення про комісію з трудових спорів

2023 Положення про сприяння працевлаштування випускників

2023 Положення про порядок проведення внутрішнього службового розслідування

2023 Положення  про уповноважену особу з публічних закупівель

2023 Положення про службу безпеки життєдіяльності

2023 Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

2023 Положення про комісію з розгляду питань насильства, булінгу та конфліктів учасників освітнього процесу

2023 Положення про комісію з питань охорони праці

2023 Положення про бібліотеку

2023 Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку

2023 Положення про відділення

2023 Положення про об’єктові формування цивільного захисту

2023 Положення про вебсайт

2023 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

2023 Положення про службу охорони праці

2023 Положення про порядок матеріального забезпечення студентів, які належать до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

2023 Положення про користування гуртожитком

2023 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача

2023 Положення про студентське самоврядування

2023 Положення про акредитацію та організацію роботи спостерігачів від громадських організацій, кандидатів на посаду директора та акредитацію представників засобів масової інформації під час рейтингового голосування для проведення конкурсного відбору

2023 Положення про обрання представників із числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками участі у рейтинговому голосуванні для конкурсного відбору на посаду директора

2023 Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у рейтинговому голосуванні для конкурсного відбору на посаду директора

 

Нормативна база НУШ

Нормативно-правова база практичної підготовки

 

 

2022 Положення про організаційний комітет із проведення рейтингового голосування для конкурсного відбору директора

2022 Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення рейтингового голосування для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора

2022 Положення про центр кар’єри у навчальному закладі

2022 Положення про виборчу комісію та виборчу дільницю з проведення рейтингового голосування для конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора

2021 Положення про Наглядову раду коледжу

2020 Положення про чергування у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради

2020 Положення про приймальну комісію

2020 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

2020 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

2018 Положення про організацію наукової діяльності

2018 Положення про методичну раду

2015 Положення про переведення студентів

2015 Положення про організацію навчального процесу

2015 Положення про орган студентського самоврядування

2010 Положення про вчену (педагогічну) раду

Прикріплені файли: