Положення про Наглядову раду коледжу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням обласної ради

27 травня 2021 року № 6/22

 

Це Положення визначає порядок формування Наглядової ради Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.

Наглядова рада Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради (далі – Наглядова рада) утворюється відповідно до статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», статуту Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради (далі – Коледж), рішень трудового колективу та педагогічної ради Коледжу та затверджується рішенням Волинської обласної ради.

У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність закладів освіти, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Коледжу, рішеннями трудового колективу, педагогічної ради Коледжу і цим Положенням.

Наглядова рада – орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: колегіальність у прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва Коледжу, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об’єднань та рухів, прозорість.

Детальніше>>