Інформація для вступника 2021

В даному розділі Ви знайтеде всю необхідну інформацію для вступу до коледжу

 

Перелік документів для вступу:

1. Документ про освіту
2. Копія паспорта (ID-картки з додатком)
3. Чотири кольорові фотокартки
4. Копію сертифіката(ів) ЗНО (для вступників після 11 класу)

Детальніше>>

Строки вступу

Для вступників після 9 класу
1) прийом заяв починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;
2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться: з 14 липня до 24 липня. Творчі конкурси проводяться в один тур;
Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб у коледжі починається з 24 липня та закінчується 19 серпня.
Вступні іспити проводяться з 20 серпня до 27 серпня.
3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань оприлюднюється на вебсайті Коледжу не пізніше: 12:00 год 27 липня;
4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 год 29 липня;
5) зарахування вступників відбувається:
- за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 31 липня;
- за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 31 серпня;
6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти проводиться не пізніше 09 серпня.
Для вступників після 11 класу
1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;
3) прийом заяв та документів розпочинається 14 липня;
вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно для вступників, які вступають на місця державного або регіонального замовлення. У період з 14 липня по 02 серпня провести додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;
4) прийом заяв та документів закінчується: 
- о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів; -
о 18:00 год 02 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 01 до 20 липня включно;
6) співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;
7) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня.
Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Контакти та адреса приймальної комісії

 

  44700, Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька, 42,

кабінет №9 в головному корпусі

   +380334220950, +380673347385 

 

Відправити карту на телефон

Відповіді щодо вступу можна отримати за телефонами:

+38033422095, +380673347385

Вступ

Публікації з розділу "Вступ"


 

Правила прийому до коледжу у 2021 році

Вступна кампанія відбувається на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII,  до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.202

Накази про зарахування про навчання

Наказ про зарахування на навчання на підставі правил прийому до Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради у 2021 році та рішення приймальної комісії від 29.07.2021, протокол № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Результати творчого конкурсу з образотворчого мистецтва

Результати вступного випробування з української мови спеціальність 013 Початкова освіта

Результати вступного випробування з математики спеціальність 013 Початкова освіта

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Протоколи засідання приймальної комісії:

  • №1 від 29.12.2020 р., 
  • №2 від 14.01.2021 р., 
  • №3 від 02.03.2021 р., 
  • №4 від 25.03.2021 р., 
  • №5 від 08.04.2021 р., 
  • №6 від 01.06.2021 р.,
  • №7 від 25.06.2021 р.,
  • №8 від 07.07.2021 р., 
  • №9 від 13.07.2021 р.

Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Набір здійснюється на базі 11-ти класів.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво

Перелік конкурсних предметів

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу)

012 Дошкільна освіта.  Дошкільна освіта (база 9 класів)

1.Українська мова (профільний)

2.Біологія

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Сторінки