Вступ


 

Відповіді щодо вступу можна отримати за телефонами:

+38033422095, +380673347385 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Умовами);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

    Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів):

1)  прийом заяв починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

2)  вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться: з 14 липня до 24 липня

творчі конкурси проводяться в один тур;

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб у коледжі починається з 24 липня та закінчується 19 серпня.

Вступні іспити проводяться з 20 серпня до 27 серпня.

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань  оприлюднюється на вебсайті Коледжу не пізніше: 12:00 год 27 липня;

4)  вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 год 29 липня;

5)  зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 31 серпня;

6)    переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти  проводиться не пізніше 09 серпня.

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти (після 11 класів):

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів розпочинається 14 липня;

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно для вступників, які вступають на місця державного або регіонального замовлення. У період з 14 липня по 02 серпня провести додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;

4) прийом заяв та документів закінчується: 

о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

о 18:00 год 02 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 01 до 20 липня включно;

6) співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;

7) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня.

Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

 


 

 

Зареєструватися на вступні іспити (11 клас без ЗНО)

 

 


 

 

Контактні дані приймальної комісії

 

 44700, Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька, 42,  телефони:  +380334220950, +380673347385 

 


 

Правила прийому до коледжу у 2021 році

Вступна кампанія відбувається на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII,  до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.202

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Реєстрація на вступні іспити на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)

Положення про приймальну комісію

Положення про Приймальну комісію Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради, затверджене протоколом №5 засідання педагогічної ради від 28.12.2020. Сканкопії документу прикріплені до публікації.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Шановні абітурієнти!

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

Інформація для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Абітурієнти мають право вступати за результатами ЗНО або вступних іспитів у коледжі.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) прикріплені до публікації.

Запрошуємо на навчання випускників 11 класів!

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж імені А.Ю.Кримського запрошує на навчання:

Спеціальності 014.12 «Cередня освіта (Образотворче мистецтво)», 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Запрошуємо до коледжу для вступу:

- на спеціальність «Образотворче мистецтво». Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступні тестові випробування з української мови та творчий іспит з образотворчого мистецтва.

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальністі:

- «Дошкільна освіта» на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Тступні тестові випробування з української мови та біології.

Сторінки