Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови і математики.

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 015 Професійна освіта.

Професійна кваліфікація: Педагог професійного навчання. Фахівець з інфокомунікацій закладу освіти.

Спеціалізація: 015.39 Цифрові технології.

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг 30 місць, з них 25 місць державне замовлення, 5 контракт.

Завдання освітньо-професійної програми спеціальності - підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з цифрових технологій, так і виробничу діяльність з використання цифрових технологій з урахуванням потреб суспільства.

Після закінчення навчання буде виданий диплом фахового молодшого бакалавра європейського зразка.

Для підготовки фахівців даної спеціальності на початку 2022 року коледж придбав два нових комп'ютерні класи та 3D-принтер.

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців, на основі базової загальної середньої освіти.​

Працевлаштування

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • 3340 Педагог професійного навчання
 • 3114 Фахівець з інфокумунікацій
 • 3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • 3114 Технік конфігурованої комп’ютерної системи
 • 3121 Фахівець з робзробки комп’ютерних програм
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3123 Конролер роботів
 • 3340 Інструктор виробничого навчання
 • 3340 Лаборант (комп’ютерного кабінету закладу освіти)
 • 3439 Фахівець з організації інформаційної безпеки
 • 3440 Асистент вчителя інформатики
 • 3340 Майстер виробничого навчання