Історія коледжу

Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» заснований як педагогічна школа у 1939 році з метою підготовки педагогічних кадрів для роботи в новостворюваних українських школах західних областей України.

Навчання першим слухачам школи перервала Велика Вітчизняна Війна. 20 липня 1944 року місто Володимир-Волинський звільнено від фашистської окупації, і уже з 24 липня до роботи приступає директор педагогічної школи Єрофеєв М.А.

Перший випуск вчителів початкової школи в кількості 21 особи було здійснено у 1945 році. Відповідно до Постанови Ради Народних комісарів УРСР від 3 листопада 1944 року Володимир-Волинська педагогічна школа перейменована на педагогічне училище. З 1949 до 1961 року училище готувало вчителів фізичного виховання для семирічних шкіл Волинської та інших областей України. 

В 1961 році проводиться набір в училище для підготовки вчителів початкових класів та вихователів дошкільних установ. Виконуючи державне замовлення, училище проводило прийом на базі середньої і семирічної шкіл. Розподіл і працевлаштування випускників здійснювалось в різні регіони України.

У 1971 році постановою Ради Міністрів України від 7.05.1971р. № 203 училищу було присвоєно ім'я Агатангела Юхимовича Кримського з нагоди 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого вченого, академіка АН України. 

У 1993 році в училищі було відкрито нову спеціальність "Образотворче мистецтво". 18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж. 

Сьогодні, відповідно до потреби ринку, праці коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за п’ятьма спеціальностями:  

  • 5.01010101 «Дошкільна освіта»,  
  • 5.01010201 «Початкова освіта»,
  • 5.01010301 «Технологічна освіта»,
  • 5.02020501 «Образотворче мистецтво»,
  • 5.02010501 «Діловодство» та рядом додаткових кваліфікацій: вчитель іноземної мови у початкових класах, вчитель інформатики, керівник дитячого художнього колективу, керівник дитячого хореографічного колективу, педагог-організатор. Загальний контингент студентів складає 852 особи. 

Навчально-матеріальна база дає можливість чітко і злагоджено організувати навчально-виховний процес. Кабінети, комп'ютерні класи, лабораторії, навчальні майстерні обладнані необхідними засобами навчання, посібниками, підручниками. Для послуг студентів – гуртожиток, який забезпечує всіх бажаючих, їдальня, спортивний і актовий зали, бібліотека з читальним залом.

Викладання навчальних дисциплін та практичну підготовку проводять 107 викладачів. З них 62 викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 32 мають педагогічні звання «викладач-методист» та «старший викладач», 25 викладачів нагороджені званням «відмінник освіти». Педагогічний колектив постійно перебуває у творчому пошуку, націленому на забезпечення високої якості освіти випускників. На сьогодні 8 викладачів працюють над дисертаційними дослідженнями актуальних питань педагогічної науки, 1 викладач у 2010 році захистив десертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 

Активні у пошуково-дослідницькій роботі і студенти. У навчальному закладі працює 9 секцій студентського наукового товариства. Із результатами своїх досліджень юні науковці виступають із доповідями на студентських конференціях університетів та коледжів Західної України. Радують їх здобутки і на студентських олімпіадах та конкурсах.

У 2016 році студентка 4 курсу Топольська Світлана  здобула перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 5.01010301  «Технологічна освіта», а її однокурсник Іщук Владислав посів третє місця на цій же олімпіаді. Підготовку студентів провели викладачі О.А.Вітрук, В.М.Сівак, Білітюк В.В.

Під керівництвом Лілії Олександрівни Сулімової дипломом ІІ ступеня за перемогу у ІІІ (Всеукраїнському) етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка нагороджена студентка, на той час студентка ІІ курсу, спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» Юринець Орися;

Лобацький Андрій зайняв ІІ місце у другому (обласному) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики. Підготував студента Чуцький Микола Андрійович.

У 2017 році майбутні вчителі трудового навчання і технологій Ничипорук Ольга та Родзенюк Олександр повторили здобуток своїх старших товаришів посівши перше та третє місця відповідно у м. Умані, де проходив фінальний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з цієї спеціальності.

Студент ІІ курсу спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» Ващук Дмитро зумів вибороти ІІ місце у Регіональній студентській олімпіаді з української мови серед 16 педагогічних коледжів Західної України. Підготувала студента Ващук Галина Олексіївна.

Студенти коледжу Смолярчук Володимир (5.01010201 «Початкова освіта») та Грищенко Анастасія (5.02020501 «Образотворче мистецтво) здобули дві з трьох іменних стипендій фонду народного депутата України Ігоря Гузя «Прибужжя», що виплачувалась за результатами конкурсу виконання і захисту студентами наукових робіт.

Юринець Орися вже будучи студенткою ІІІ курсу здобула перемогу у ІІ (обласному) етапі Міжнародного конкурсу знавців Української мови імені Петра Яцика.

Дипломами ІІІ ступеня обласних конкурсів з української мови та літератури імені Т.Г.Шевченка та імені Петра Яцика нагороджені Глущук Анна (4-В) та Попик Анна (4-Г) відповідно.

Дипломантами Всеукраїнського конкурсу дизайнерів у номінації «Етно» за колекцію «Світло» під керівництвом Клюд О.В. стали ряд студентів-випускників спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта», що представляли свої напрацювання у Хмельницькому національному університеті.

Переможцями обласних та регіональних конкурсів протягом 2016 та 2017 років спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» неодноразово ставали студенти 2-4-их курсів (керівники О.С. Білик, Л.Г. Мартинюк, В.В.Залуніна)

Коледж співпрацює з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом, Переяслав-Хмельницьким педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Волинським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Кременецьким обласним педагогічним інститутом, на базі яких викладачі коледжу проводять наукові дослідження, а студенти мають можливість продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти.

Колектив коледжу і надалі творчо працює над удосконаленням всіх ланок діяльності освітянського закладу. Впроваджуючи інноваційні європейські технології навчання, забезпечує високу якість підготовки фахівців, що відповідають запитам світового ринку праці.