Структура та органи управління

Функції управління галузевою діяльністю Коледжу здійснює структурний підрозділ у сфері освіти і науки облдержадміністрації.

Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Статутом  Коледжу та Положеннями про відповідні структурні підрозділи. Структурні підрозділи утворюються наказом директора Коледжу у порядку, визначеному Законом «Про фахову передвищу освіту» і Статутом Коледжу. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, циклові комісії, бібліотека, навчально-виробничі майстерні, лабораторії та інші підрозділи. Діяльність усіх структурних підрозділів регламентується окремими положеннями, що розробляються Коледжем і погоджуються Педагогічною радою Коледжу.

Адміністрація коледжу

Циклові комісії

Бібліотека

Студрада