Циклові комісії

Згідно з Статутом Коледжу циклова комісія  є структурним підрозділом Коледжу, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи...

Про циклову комісію викладачів музичного мистецтва та окремих методик

У складі комісії працює 20 викладачів. З них: 3 – викладача-методиста, 4 – старші-викладачі, 14 – викладачів вищої категорії, 1– викладач першої категорії, 2 – викладачі другої категорії. В цикловій комісії працює відмінник освіти України Пасієвич Т.О.

Циклова комісія професійної цифрової та математичної освіти

Фото викладачів циклової комісії цифрової та математичної освіти, 2023 рік

(зліва на право перший ряд: Давидюк Л.М., Поліщук Н.В., Бондарук М.В., Цаль-Цалько Р.Й., Гнепа О.В., Сахно І.М., Совальська І.І., другий ряд: Лобацький О.П., Чуцький М.А., Ващук Б.В., Назаров А.М., Цьось В.А.)

Циклова комісія викладачів природничих дисциплін, фізичного виховання та окремих методик

У  складі комісії працює 11 викладачів, з них- 2 кандидати педагогічних наук, 1 майстер спорту, 2 викладачі-методисти, 4 старші викладачі, 2 викладачі І категорії.

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

Фото викладачів циклової комісії соціально-економічних дисциплін (зліва направо: Дзюргалюк С.В.,  Хомюк І.В.,  Стрільчук М.С., Наумчук О.П., Нагірний М.З., Поліщук І.А.)

Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик.

У педагогічному коледжі центром фахового становлення студентів впродовж багатьох років є циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик. Вона концентрує у собі самобутні педагогічні надбання і традиції, зберігаючи та примножуючи кращий педагогічний досвід.

Циклова комісія викладачів трудового навчання та технологій

Голова циклової комісії викладачів трудового навчання та технологій – викладач методист Ольга Вітрук.

До складу комісії входять: Олена Клюд, Галина Олексюк, Ніна Білець, Віктор Сівак, Олександр Костюк, Марія Шумік, Олександр Надворський, Валентин Білітюк, Юлія Черничинець.

Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та окремих методик

1993 року відбувся перший випуск спеціальності «Вчитель початкових класів» з додатковою кваліфікацією «Керівник гуртка образотворчого мистецтва».

1994 року відкрита нова спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти «Образотворче мистецтво» з додатковою кваліфікацією «Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва».

2004 відкрилася додаткова кваліфікація «Керівник гуртка «Художник- дизайнер».

З 2020 року здійснюємо набір за спеціальністю 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

Циклова комісія викладачів діловодства та інформаційної діяльності

Серед багатьох професій почесне місце займає професія секретаря – своєрідного «ангела-охоронця»,  наперсника,  сторожа ділових і міжособистісних стосунків.

Без сумніву, вона вимагає від людини, яка її обрала, багато непересічних здібностей і талантів. З одного боку, ідеальна слухняність, зразково-показова зібраність, відданість ідеї, терпіння, з іншого - нескорений дух Жанни д’Арк і безтрепетне самовладання Марії Стюарт...

Циклова комісія викладачів іноземних мов

Основною метою вивчення іноземних мов є формування у здобувачів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенцій, оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, знайомство з культурою і традиціями країни, мова якої вивчається. Формування професійної компетентності здійснюється шляхом ознайомлення студентів з сучасними методами, прийомами та засобами навчання іноземної мови в Новій українській школі та залучення до виконання широкого спектру професійно орієнтованих завдань.

Сторінки