Предметна (циклова) комісія викладачів технологічної освіти та методики трудового навчання

До 2001 року на території Волинської області жоден навчальний заклад не готував вчителів трудового навчання  для загальноосвітніх шкіл.

У 2001 році Володимир-Волинське педагогічне училище розпочало підготовку фахівців із спеціальності 5.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.» з додатковою кваліфікацією «Вчитель інформатики у початкових класах». У цьому ж році було набрано дві групи – одна для підготовки вчителів технічної праці, в неї вступили хлопці, і друга – для підготовки вчителів обслуговуючої праці, в яку вступили дівчата. Роботу з організації відділу для підготовки вчителів за даною спеціальністю очолив директор Микола Григорович Савельєв, член циклової комісії. Тоді ж було створено П(Ц)К викладачів технологічної освіти та методики трудового навчання.

Перед членами комісії постало завдання створити належні умови для підготовки майбутніх вчителів трудового навчання: матеріальну базу, програми,  методичне забезпечення, роздатковий матеріал, технологічні картки, зразки виробів і т. подібне.

Усе це було зроблене оперативно і на належному рівні, завдяки чому навчальний заклад у 2005 році. успішно пройшов державну акредитацію за даною спеціальністю.

Сьогодні П(Ц)К налічує 10 педагогічних працівників. Усі вони з вищою фаховою освітою. Серед них присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» одному викладачу, «старший викладач» – трьом викладачам; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» трьом  викладачам, «спеціаліст першої категорії» – трьом викладачам, «спеціаліст другої категорії» – одному  викладачу; один викладач (В.В.Білітюк) здобув кваліфікацію «магістр», два викладачі (М.Г.Савельєв та Н.Р.Симчук) є здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук  у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Члени П(Ц)К технологічної освіти та методики трудового навчання постійно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу, який спрямований на формування основ професіоналізму в майбутніх фахівців технологій за такими напрямами  роботи:

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчання;
  • впровадження сучасних технологій і методик навчання;
  • удосконалення проектної методики навчання;
  • орієнтація процесу навчання на всебічний розвиток особистості студента;
  • організація науково-методичної роботи над індивідуальним проблемним питанням
  • поповнення навчально-матеріальної бази.

З цією метою члени комісії постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, залучають до науково-дослідної роботи студентів, беруть участь в роботі семінарів,  засіданнях методичних об'єднань різних рівнів,  друкують свої доробки у відповідних фахових виданнях. Саме члени П(Ц)К технологічної освіти та методики трудового навчання одними з перших розпочали впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Розроблено значну кількість посібників, методичних рекомендацій, які допомагають організувати навчальний процес за цією системою.

Радують здобутки викладачів і студентів на олімпіадах та конкурсах. Лише впродовж 2006-2010рр. студенти відзначалися як призери і переможці в окремих номінаціях на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання, що проводилась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Зокрема, у листопаді  2006 року зайняли ІІІ місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчих здобутків викладачів та студентів, які здійснюють підготовку вчителів освітньої галузі «Технологія» серед ВНЗ І-ІV рівнів акредитації; у травні 2009 року – 2-ге місце серед  дівчат і 3-тє місце серед хлопців на Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання та отримали диплом за оригінальність використання техніки «Ізонитка». А дипломом за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді нагороджені Селівончик Максим та Волинець Інна (2010).

Як наслідок, рівень матеріально-технічного забезпечення у  Володимир-Волинському  педагогічному коледжі відповідає сучасним технологіям у галузі освіти та підготовка майбутніх фахівців технологій, які є переможцями у Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі серед вищих навчальних закладів.