Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Предметна (циклова) комісія викладачів технологічної освіти та методики трудового навчання

До 2001 року на території Волинської області жоден навчальний заклад не готував вчителів трудового навчання  для загальноосвітніх шкіл.

У 2001 році Володимир-Волинське педагогічне училище розпочало підготовку фахівців із спеціальності 5.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.» з додатковою кваліфікацією «Вчитель інформатики у початкових класах». У цьому ж році було набрано дві групи – одна для підготовки вчителів технічної праці, в неї вступили хлопці, і друга – для підготовки вчителів обслуговуючої праці, в яку вступили дівчата. Роботу з організації відділу для підготовки вчителів за даною спеціальністю очолив директор Микола Григорович Савельєв, член циклової комісії. Тоді ж було створено П(Ц)К викладачів технологічної освіти та методики трудового навчання.

Перед членами комісії постало завдання створити належні умови для підготовки майбутніх вчителів трудового навчання: матеріальну базу, програми,  методичне забезпечення, роздатковий матеріал, технологічні картки, зразки виробів і т. подібне.

Усе це було зроблене оперативно і на належному рівні, завдяки чому навчальний заклад у 2005 році. успішно пройшов державну акредитацію за даною спеціальністю.

Сьогодні П(Ц)К налічує 10 педагогічних працівників. Усі вони з вищою фаховою освітою. Серед них присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» одному викладачу, «старший викладач» – трьом викладачам; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» трьом  викладачам, «спеціаліст першої категорії» – трьом викладачам, «спеціаліст другої категорії» – одному  викладачу; один викладач (В.В.Білітюк) здобув кваліфікацію «магістр», два викладачі (М.Г.Савельєв та Н.Р.Симчук) є здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук  у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Члени П(Ц)К технологічної освіти та методики трудового навчання постійно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу, який спрямований на формування основ професіоналізму в майбутніх фахівців технологій за такими напрямами  роботи:

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчання;
  • впровадження сучасних технологій і методик навчання;
  • удосконалення проектної методики навчання;
  • орієнтація процесу навчання на всебічний розвиток особистості студента;
  • організація науково-методичної роботи над індивідуальним проблемним питанням
  • поповнення навчально-матеріальної бази.

З цією метою члени комісії постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, залучають до науково-дослідної роботи студентів, беруть участь в роботі семінарів,  засіданнях методичних об'єднань різних рівнів,  друкують свої доробки у відповідних фахових виданнях. Саме члени П(Ц)К технологічної освіти та методики трудового навчання одними з перших розпочали впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Розроблено значну кількість посібників, методичних рекомендацій, які допомагають організувати навчальний процес за цією системою.

Радують здобутки викладачів і студентів на олімпіадах та конкурсах. Лише впродовж 2006-2010рр. студенти відзначалися як призери і переможці в окремих номінаціях на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання, що проводилась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Зокрема, у листопаді  2006 року зайняли ІІІ місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчих здобутків викладачів та студентів, які здійснюють підготовку вчителів освітньої галузі «Технологія» серед ВНЗ І-ІV рівнів акредитації; у травні 2009 року – 2-ге місце серед  дівчат і 3-тє місце серед хлопців на Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання та отримали диплом за оригінальність використання техніки «Ізонитка». А дипломом за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді нагороджені Селівончик Максим та Волинець Інна (2010).

Як наслідок, рівень матеріально-технічного забезпечення у  Володимир-Волинському  педагогічному коледжі відповідає сучасним технологіям у галузі освіти та підготовка майбутніх фахівців технологій, які є переможцями у Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі серед вищих навчальних закладів.