Циклова комісія викладачів-словесників

Пріоритети  в роботі циклової комісії викладачів-словесників:

 • переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю;  
 • формування креативної компетентності - готовності студента адаптивно застосовувати отримані знання, самостійно оновлювати схему знань і прагнути до самовдосконалення;
 • формування інтелектуальної компетентності як основи індивідуального стилю пізнавальної діяльності студентів, їх майбутнього професійного функціонування;
 • організація самостійно творчої діяльності;
 • проведення навчальних екскурсій, творчих зустрічей;
 • проведення факультативів, предметних консультацій;
 • організація роботи студентського наукового товариства;
 • інтеграція з іншими дисциплінами.

Знання і мислення починається із здивування. Не здивувати –не навчити! Тільки творчий вчитель виховає творчого учня!

Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна, голова ЦК викладачів-словесників

Кваліфікаційна категорія, звання: cпеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, філологічний факультет; аспірантура при ВДУ імені Лесі Українки за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Педагогічний стаж: 33р.

Викладає такі дисципліни: українська мова, сучасна українська мова з практикумом, методика навчання української мови та читання

Основні публікації, посібники

Методичні посібники та рекомендації:

 • «Лексична, граматична та стилістична грамотність»
 •  «Нестандартний урок у початкових класах»
 •  «Удосконалюємо мовленнєву культуру»  
 • «Навчання у малих групах в системі інтеракції на заняттях української мови» 
 • «Практика -  на відмінно!»  
 • «Готуємось до конкурсу мовознавців: моніторинг самостійно-творчої діяльності студентів з української мови»
 • «Збірка цікавих вправ і дидактичних ігор для вдосконалення техніки читання учнів початкових класів»
 • «Тести для вступника»
 •  «Формування комунікативних умінь здобувачів освіти початкових класів засобами проєктної технології»
 •  програми вступних іспитів для абітурієнтів

Публікації:

 • Науковий журнал «Молодий вчений», №9 (49) вересень, 2017; стаття «Нестандартний урок в інтерактивному режимі».
 • Міжнародна науково-практична конференція - м. Вінниця, 2018 р. стаття «Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання».
 • Всеукраїнська науково-практична онлай-конференція – Умань, 2018 р., стаття «Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів та інтерактивні технології навчання».
 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція – Переяслав-Хмельницький, 2018 р., стаття «Шляхи вдосконалення мовлення майбутніх педагогів як складової освітнього процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів».
 • Публікації на сайті Всімосвіта «Організація комунікативної діяльності на занятті з використанням технологій розвитку критичного мислення» (Сертифікат, 2019),  «Збірка цікавих вправ і дидактичних ігор для вдосконалення техніки читання учнів початкових класів» (Сертифікат, 2019)
 • Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, стаття «Формування правильної вимови звуків у першокласника засобами ейдотехніки» , травень 2020.
 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція – Переяслав-Хмельницький, статті: «Інформаційні технології та вебресурси в інклюзивному освітньому середовищі» - 2021р.  «Креативні родзинки в роботі вчителя Нової української школи» - 2022 р.

Пелех Олена Павлівна

Фото (в окремому файлі)

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: викладач-методист

Освіта: вища, Волинський державний університет імені Лесі Українки у 1999 році, філолог, викладач української мови та літератури

Педагогічний стаж: 28 років

Викладає такі дисципліни: дитяча література з основами культури та техніки мовлення

Основні  посібники:

2022 атлас «Сучасна українська література для дітей та дорослих»

2017 посібник «Практичні заняття з курсу «Дитяча література з основами культури та техніки мовлення» (диплом I ступеня у XXII обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»

2019 навчально-методичне видання «Організація та планування освітньої роботи з дітьми раннього віку на період тижневої педпрактики» (диплом I ступеня у XXIV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»)

2021 щоденник з педагогічної практики «Пробні уроки» (диплом I ступеня у XXVI обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»)

Основні  публікації:

 • стаття «Зміни у викладанні української дитячої літератури  в педагогічному коледжі», науково-практична конференція «30 років незалежності: тенденції становлення освіти», січень 2022, м. Володимир;
 • стаття «Використання матеріалів з фольклорних досліджень А.Кримського на уроках літературного читання у початкових класах», XI Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», 25-26 листопада 2021, м. Хмельницький;
 • стаття «Агатангел Кримський – фольклорист і педагог сьогодення», III Всеукраїнська науково-практична  онлайн-конференція  «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах», 29 квітня 2021, Київ;
 • стаття «Нова українська школа та фольклорні дослідження Агатангела Кримського», науково-теоретична конференція присвячена 150-ти річчю від дня народження Агатангела Кримського, 3 грудня 2020, м.Володимир-Волинський.

 

Шостак Галина Степанівна

Кваліфікаційна категорія, звання:       cпеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта:      Волинський державний університет імені Лесі Українки, філологічний факультет

Педагогічний стаж:    46р.

Викладає такі дисципліни: українська мова, сучасна українська мова з практикумом

Основні публікації, посібники

Посібники:

1.Збірник вправ із стилістики української мови та редагування.

2.Самостійні роботи із сучасної української мови. Ч.1

3.Самостійні роботи із сучасної української мови. Ч.2

4. Електронний посібник «Творчі роботи учнів молодших класів» (2015)

5.  Методика вивчення складних синтаксичних конструкцій (2015р)

6. Використання творів волинських письменників на уроках позакласного читання.

7. Електронний посібник «Методика викладання розділів лексика та граматика у початкових класах» (2015 р)

Наукові публікації:

1. «Період – специфічна форма складних синтаксичних конструкцій »//  Учительський  журнал он-лайн, 09.02.2017 р.—www.teacherjornal.in.ua.

2.Розвиток критичного мислення у процесі вивчення творів В.О.Сухомлинського на уроках літературного читання ( збірник за результатами наукової конференції, присвяченої сторіччю заснування Академії Наук України)

3.Застосування інтерактивних технологій навчання під час вивчення творів В.О.Сухомлинського

4.Агатангел Кримський: відкриваємо забуті імена в українській літературі// Учитель початкової школи.—2018.--№2

5.«Краса у розумі»: розмаїття казок у збірці А.Ю.Кримського.// Учитель початвокої школи.-2018.- № 2

6. Директор майбутнього// Освіта України.- 2015 р. листопад

 

Шостак Ольга Василівна

Освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки; факультет україністики

Педагогічний стаж: 15 років

Дисципліни: українська мова та література

Основні публікації, посібники:

Стаття «Провідні педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в освіті сьогодення», 2019

Стаття «Розвиток освіти на українських землях у другій половині XVII – кінці XVIII ст(2020)

Навчально-методичне видання «Суржик студентів та шляхи його подолання», 2021 р.

 

Сулімова Лілія Олександрівна

Кваліфікаційна категорія : викладач-методист

Освіта :Волинський державний університет імені Лесі Українки; філологічний факультет;

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», аспірантура; методика викладання української літератури.

Педагогічний стаж: 25 років

Викладає такі дисципліни: Українська мова та література, сучасна українська мова з практикумом, методика навчання української мови в початковій школі.

Основні публікації, посібники:

 1. Вивчення української програмової романістики в демократичному аксіологічному аспекті. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2018. – 45 с. (Схвалено рішенням науково-методичної ради ВІППО/ протокол №5 від 20 грудня 2018 року)
 2. Мультимедійна підтримка різних типів занять з української літератури: з досвіду роботи над проблемним питанням. – ВВПК, 2014. – 75с.
 3. Ділова комунікація: інформаційна й мовленнєва компетентність учня // Вивчаємо українську мову та літературу: науково-методичний журнал. – 2012. - №13. – С.2-6.
 4. Демократичноціннісний складник літературної компетентності старшокласників // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2015, - Випуск 21. – С.66-76
 5. Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. Ред.. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2016. - №4. – С.41-46.
 6. Демократичні цінності як складник літературної компетентності старшокласників// Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2017. - Випуск 26. – С.110-120.
 7. Критичне мислення як основа формування демократичних цінностей на уроках української літератури // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: Збірник наукових статей.          – Полтава: ПНПУ, 2018 – С.191-197.
 8. Інноваційні прийоми  як засіб формування демократичних цінностей у старшокласників // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2018. - Випуск 28. – С.149-157.
 9. Роль уроків розвитку зв’язного мовлення у формуванні демократичноціннісної компетентності старшокласників // Sciences of Europe. – Praha (Czech Republic), 2018. – No 33, VOL 4. – С.25-28.
 10. Вивчення творчості Олеся Гончара як засіб формування демократичних цінностей у старшокласників // Собори душ наших: збірник наукових праць за матеріалами І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Олеся Гончара 19-20 квітня 2018 року / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» [наук. ред.. Мазоха Г.С., Пангелова М.Б.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С.47-49.
 11. Роль есе у розвитку комунікативних навичок та формуванні демократичної аксіологічної компетентності студентів // Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського: минувшина, сучасність, майбуття :збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листопада 2019 року, м.Володимир-Волинський / упоряд. голов. ред. Б.Є.Жулковський. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С.341-344.
 12. Особливості формування компетентностей ділового мовлення // матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» – Умань. – 5-6 травня 2020 року. – режим доступу: https://prlingv.at.ua/publ/statti_2017/sulimova_lilija_oleksandrivna_oso...
 13. Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у коледжі. - Науково-теоретична конференція, присвячена 150-ій річниці від дня народження Агатангела Кримського. - Володимир-Волинський. - 03 грудня 2020 року. Науково- теоретична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського, 3 грудня 2020
 14. Мультимедійні технології у роботі вчителя початкових класів НУШ в умовах інформаційних змін // Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в інформаційному суспільстві: пошуки та педагогічні стратегії», м.Рівне, 24 листопада 2021 р.
 15. Формування ключових компетентностей майбутніх педагогів на засадах критичного мислення // матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізаціії» – Переяслав. – №77, 26 листопада 2021 р.
 16. Критичне мислення на заняттях української мови та літератури як основа формування ключових компетентностей майбутніх педагогів // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Інноваційні практики наукової освіти», Інститут обдарованої дитини НАПН України, 8-11 грудня 2021 р.