Циклова комісія викладачів іноземних мов

Основною метою вивчення іноземних мов є формування у здобувачів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенцій, оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, знайомство з культурою і традиціями країни, мова якої вивчається. Формування професійної компетентності здійснюється шляхом ознайомлення студентів з сучасними методами, прийомами та засобами навчання іноземної мови в Новій українській школі та залучення до виконання широкого спектру професійно орієнтованих завдань.

  Циклова комісія об’єднує 12 викладачів іноземних мов. Серед них 1 кандидат педагогічних наук, 2 викладачів-методистів, 3 старших викладачів, 7 викладачів вищої категорії, 1 викладач першої категорії, 2 викладачів другої категорії.

  Педагогічне кредо викладачів циклової комісії: 

«Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful» (Albert Schweitzer).

  Усі викладачі мають глибоку теоретичну та практичну підготовку, володіють сучасними технологіями навчання, постійно підвищують свій фаховий рівень. На заняттях вміло поєднують традиційні й інноваційні методи навчання, широко використовують інформійно-комунікаційні та онлайн-технології.

    Викладачами комісії розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін. В арсеналі викладачів вагомі творчі напрацювання: навчально-методичні посібники, збірники завдань, вправ, різноманітні розробки практичного характеру, статті з актуальних питань навчання іноземної мови тощо.

    Викладачі циклової комісії сприяють залученню здобувачів до спілкування з носіями англійської мови. Зокрема, у закладі налагоджено постійну співпрацю з Корпусом Миру США в Україні,  студенти є активними учасниками програми підвищення рівня володіння розмовною англійською мовою «ENGin», що реалізується за сприяння фонду Катерини Манофф (США), налагоджена робота англомовного клубу (English Club) із колишнім волонтером Корпусу Миру США в Україні Ваєм Сусманом (Y Paul Sussman, Minnesota, the USA).

   Викладачі забезпечують методичний супровід перших кроків професійного становлення майбутніх учителів іноземної мови в закладах загальної середньої освіти, студенти є активними учасниками коледжних, обласних і Всеукраїнських олімпіад та конкурсів з іноземних мов.

Левицька Аліна Анатоліївна - голова циклової комісії викладачів іноземних мов та методики навчання іноземної мови

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіту здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті,   Київському національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. 

Педагогічний стаж: 23 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.), методика навчання англ.мови

Нагороди: Грамота управління з гуманітарних питань Виконавчого комітету  Володимирської міської ради (2022). Почесна грамота дирекції Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського (2023)

 

 

Бігун Олександр Миколайович

Кваліфікаційні категорія: Кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіту здобув у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 18 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.)

Нагороди: Грамота ВКНЗ "Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського" (2015)Почесна грамота управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації (2017),Почесна грамота Волинської обласної ради (2019), Почесна грамота дирекції Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського (2023)

 

 

Кирпа Сергій Сергійович

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіту здобув у Рівненському державному гуманітарному університеті

Педагогічний стаж: 22 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.), ділова англійська мова

Нагороди: Грамота обласного управління освіти (2017)

 

Ковгар Юлія Ігорівна

Кваліфікаційні категорія: магістр, викладач

Освіту здобула у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка

Педагогічний стаж: 2 р.

Викладає дисципліни: польська мова, англ. мова, англійська мова (за проф. спрям.), практикум усного і писемного мовлення англ. мови

 

 

 

Мотузюк Світлана Олександрівна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст II категорії, викладач.

Освіту здобула у у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 3 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, англійська мова (за проф.спрям.)

 

 

Павлусь Ольга Вікторівна

Кваліфікаційні категорія: магістр, викладач

Освіту здобула у Східноєвропейському національному  університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 2 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.), ділова англійська мова

 

 

 

Пасальська Інна Володимирівна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст I категорії, викладач.

Освіту здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті

Педагогічний стаж: 17 р.

Викладає дисципліни: німецька мова, німецька мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

Рожнятовська Катерина Леонідівна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст II категорії, викладач.

Освіту здобула у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Рівненському державному гуманітарному університеті

Педагогічний стаж: 8 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.), практикум усного та писемного мовлення англійської мови

Нагороди: Почесна грамота ВВПК 

 

 

Самарчук Валентина Євгенівна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіту здобула у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 27 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, німецька мова, практичний курс англійської/німецької  мови, англ./нім.мова (за проф.спрям.), практикум усного та писемного мовлення німецької мови, методика навчання іноземної.мови

 

 

 

Троцюк Марія Володимирівна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіту здобула у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 24 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, практикум усного та писемного мовлення англійської мови

Нагороди: Грамота дирекції Володимир-Волинського педагогічного училища ім. А.Ю. Кримського (2005), Почесна грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2006), Грамота дирекції ВКНЗ (2009), Грамота РДГУ (2007), Грамота Волинської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2012), Грамота коледжу (2018)

 

 

Шишко Оксана Ананіївна

Кваліфікаційні категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіту здобула у Луцькому державному педінституті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 35 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, методика навчання англійської мови

Нагороди: Грамота Міністерства освіти України (1993), Грамота управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2001), Грамота управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2003), Почесна грамота коледжу (2009) Почесна грамота управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2014) Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки (2023)

 

 

Юринець Орися Олександрівна

Кваліфікаційні категорія: магістр, викладач

Освіту здобула у Східноєвропейському національному  університеті ім. Лесі Українки

Педагогічний стаж: 2 р.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова (за проф.спрям.), практикум усного та писемного мовлення англійської мови

 

 

Пекарська Ірина Володимирівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіту здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Педагогічний стаж: 21 рік.

Викладає дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, методика навчання англ.мови

Нагороди:  Грамота управління освіти виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (2009), Грамота управління освіти виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (2009), Грамота Володимир-Волинської міської ради (2016), Почесна грамота коледжу (2018), Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації управління освіти, науки та молоді (2019), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)