Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Предметна (циклова) комісія викладачів діловодства та інформаційної діяльності

Предметна (циклова) комісія викладачів діловодства та інформаційної діяльності була створена наказом директора ВКНЗ „Володимир-Волинський педагогічний коледж” Савельєва М.Г. у 2007 році. Очолює її викладач вищої категорії Н.І. Просова.

Робота Ц(П)К здійснюється за такими напрямками:

- забезпечення якісної професійної підготовки студентів як майбутніх молодших спеціалістів;

- продовження апробації та  запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу навчальних дисциплін професійно-практичного циклу;

- формування пошуково-дослідних умінь студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство» шляхом участі їх у навчально-виробничих видах практики та узагальнення відповідних матеріалів у курсових роботах.

Склад Ц(П)К діловодства та інформаційної діяльності
Просова Неля Іванівна – голова Ц(П)К діловодства та інформаційної діяльності, викладач вищої категорії, викладає сучасну українську мову із практикумом, українську літературу, українську мову (за професійним спрямуванням), діловий протокол, ділове спілкування; закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю „Російська мова та література”; Волинський державний університет імені Л. Українки і одержала кваліфікацію „вчитель української мови і літератури середньої школи”.
Зілюк Наталія Володимирівна – викладач ІІ категорії, викладає діловодство, спеціальне діловодство, технології, зарубіжну літературу; закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю „Українська мова та література і мова та література (російська)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури та мови та літератури (російської); закінчила Луцький розвитку людини вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини ”Україна” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Документознавство та інформаційна діяльність” та здобула кваліфікацію „магістр з документознавства, менеджер органів державної влади і управління”.

Павлюк Лідія Вікторівна – викладач ІІ категорії; викладає архівознавство, основи менеджменту, професійну етику, стенографію; закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю „Початкове навчання” та здобула кваліфікацію магістра початкового навчання, викладача педагогічних дисциплін; закінчила Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” за спеціальністю „Документознавство та інформаційна діяльність” та здобула кваліфікацію „магістр з документознавства, менеджер органів державної влади та управління”.
Пилипюк Юрій Георгійович – інженер з обслуговування комп’ютерних мереж коледжу, викладач-спеціаліст; викладає комп’ютерну графіку, машинопис; закінчив Львівський державний університет імені І.Франка за спеціальністю „Прикладна математика” і одержав кваліфікацію „математик”.
Поліщук Наталія Володимирівна – викладач ІІ категорії; викладає ЕОМ, комп’ютерну графіку, інформатику, інформаційні системи та мережі, НІТН, оргтехніку, практикум комп’ютерного діловодства; закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю „Математика” та здобула кваліфікацію „математик, викладач”; закінчила Волинський національний університет (факультет післядипломної освіти) і здобула кваліфікацію „спеціаліст з інформатики, викладач”.
Подворнюк Ольга Олександрівна – викладач-спеціаліст; викладає діловодство, спеціальне діловодство, стенографію; закінчила Володимир-Волинське педагогічне училище ім. А.Ю. Кримського за спеціальністю „Початкове навчання” і одержала кваліфікацію «вчитель початкових класів, педагог-організатор»; закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію «бакалавр документознавства»; закінчила Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людин „Україна” за спеціальністю „Документознавство та інформаційна діяльність” і одержала кваліфікацію „магістр з документознавства, менеджер органів державної влади та управління”.

Магістерські роботи, які захистили викладачі Ц(П)К
1.Зілюк Н.В. „Електронний та традиційний документ: переваги, недоліки”.
2.Павлюк Л.В. „ЗМІ та розвиток агресивності дітей молодшого шкільного віку”, „Моральне виховання у закладах інтернатного типу”.
3.Подворнюк О.О. „Візуально-вербальна комунікація та сучасна книга: перспективи та розвиток”.

Проблемні питання, над якими працюють викладачі Ц(П)К діловодства та інформаційної діяльності:
1. Зілюк Н.В. – Використання інформаційних засобів навчання у підготовці навчально-методичного забезпечення з курсу „Технології”.
2. Павлюк Л.В. – Технологія використання ділової гри в системі професійної підготовки майбутнього діловода.
3. Пилипюк Ю.Г. – Створення бази методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях та їх каталогізація.
4. Поліщук Н.В. – Створення бази методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях та їх каталогізація.
5. Просова Н.І. – Проблеми оволодіння навчально-термінологічною лексикою на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням).

   Методична робота викладачів Ц(П)К „Діловодства та інформаційної діяльності”
  1. Просова Н.І. – методичне забезпечення з української мови (за професійним спрямуванням) за КМСОНП зі спеціальностей 5.02010501 „Діловодство”, 5.01010201 „Початкова освіта”, 5.01010101 „Дошкільна освіта”, 5.02020501 „Образотворче мистецтво”, 5.01010301 „Технологічна освіта”. Посібники: «Літературне резюме», «Розвиток творчих здібностей на заняттях з української літератури». Методичне забезпечення з дисциплін «Ділове спілкування», «Діловий протокол».
2. Зілюк Н.В. – методичне забезпечення з «Діловодства» за КМСОНП: завдання для практичних занять, самостійна позауадиторна та індивідуальна робота, методичні рекомендації для виконання лабораторних занять, лекційний матеріал, збірник завдань для практчиних занять (І, ІІ, ІІІ частини), збірник завдань для лабораторних занять (І, ІІ, ІІІ частини), посібники «Курсова робота з діловодства (методичні рекомендації)», «Ділові папери», «Електронний та традиційний документ у системі справочинства: переваги та недоліки», матеріали для технологічної практики із «Діловодства».
3. Павлюк Л.В. – методичне забезпечення з «Професійної етики», «Основ менеджменту» за КМСОНП, посібники «Технологія використання ділової гри в системі підготовки майбутнього діловода», «Словник термінів із дисципліни «Професійна етика».
4. Подворнюк О.О. – методичне забезпечення із «Стенографії», «Спеціального діловодства» за КМСОНП.
5. Поліщук Н.В. – створила базу методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях та їх каталогізувала із дисциплін «Практикум комп’ютерного діловодства», «Інформаційні системи та мережі», «Комп’ютерна графіка», електронні посібники «Оргтехніка», «Глобальна мережа Інтернет», «Комп’ютерні віруси», «Антивірусне програмне забезпечення».
 6. Пилипюк Ю.Г. – методичне збезпечення із практикуму комп'ютерного набору.

Відкриті заняття, які провели викладачі Ц(П)К
   „Діловодства та інформаційної діяльності”; участь в обласних семінарах
   1. Зілюк Н.В. Відкриті заняття із зарубіжної літератури: „Тема кохання у повісті І.Купріна „Гранатовий браслет” (2007 р.), „Духовне пробудження, розвиток внутрішньої краси і свободи людини у п’єсі Б.Шоу „Пігмаліон” (у рамках обласного семінару викладачів-словесників, 2008 р.)
   2. Павлюк Л.В. Відкрите заняття із професійної етики „Види ділових стосунків”
(2008р.)
   3. Просова Н.І. Доповідь „Розвиток творчих здібностей на заняттях із української літератури” у рамках обласного семінару викладачів – словесників”. (2010 р.)

Робота з обдарованими студентами
1. Зілюк Н.В. – участь студентки Крупені Т. у четвертій Міжвузівській студентській науковій конференції «Оновлення змісту, форм і методів сучасної освіти» (2010 р.)
2. Павлюк Л.В. – участь студентки Калініної А. у четвертій Міжвузівській студентській науковій конференції «Професіонограма менеджера освітнього закладу» (2010 р.)
3. Просова Н.І. – участь студентки Лобарчук Н. в ІІ етапі всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2011 р.); участь студентки Наумук І. у Декламаторському конкурсі „Натхнення слово Лесиного краю” (2011р.).

Участь викладачів Ц(П)К у науково-практичних конференціях
1. Зілюк Н.В. „Проблема особистісно орієнтованого навчання та виховання у поглядах К.Д.Ушинського” (2009 р.)
2. Павлюк Л.В. „Формування культури здоров’я студентів: досвід, проблеми, перспективи” (2010 р.)
3. Поліщук Н.В. „Проблеми і напрями досліджень сухомлиністики” (2008 р.)

Участь викладачів Ц(П)К у засіданнях педагогічних і адміністративних рад, ОМК
1. Просова Н.І. – доповідь із питань технологічної практики спеціальності „Діловодство” (2008 р.), співдоповідь „Стан викладання та якість знань студентів із дисциплін професійно-практичного циклу спеціальності „Діловодство” (2009 р.), на засіданнях адмінради, виступи з питань „Формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів спеціальності „Діловодство” (2009 р.); „Завдання на новий 2009/2010 навчальний рік викладачів Ц(П)К щодо акредитації спеціальності „Діловодство”; „Пропозиції щодо відкриття нової кваліфікації (спеціалізації) спеціальності „Діловодство” (2010 р.) на засіданнях педагогічної ради, співдоповідь на адмінраді „Публічний виступ у системі формування монологічного мовлення майбутнього секретаря-референта” (2010 р.), доповідь на ОМК „Вплив інформаційних технологій на навчальний процес при викладанні дисциплін професійно-практичного циклу спеціальності „Діловодство” (2010 р.), виступ на конференції з питання „Підсумки навчальної практики студентів спеціальності „Діловодство” (2011 р.), доповідь на ОМК „Проблеми оволодіння навчально-термінологічною лексикою на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2011 р.).
2. Зілюк Н.В. – виступ на засіданнях педагогічної ради „Формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів спеціальності „Діловодство” (2009 р.)
3. Павлюк Л.В. – виступ на засіданнях педагогічної ради „Формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів спеціальності „Діловодство” (2009 р.), виступ на конференції з питання „Підсумки навчальної практики студентів спеціальності „Діловодство” (2010 р.)

Виховна робота
1. Просова Н.І. – День коледжу (2007 р.), літературний вечір „У ній материнська ласка та любов” (до дня української писемності та мови, 2008 р.), День студента (2008 р.), інформування „Спілкування у конфліктних ситуаціях” (2010 р.), година ділового спілкування „Невербальні засоби спілкування (body language)” (2010 р.)
2. Зілюк Н.В. – літературний вечір до Дня української писемності та мови „Кажімо більше добрих, ніжних слів” (2007 р.), „Українська лірична пісня” (2007 р.), „Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси!” (2009 р.), літературно-музична композиція до Шевченківських днів (2010 р.), усний журнал „Секретар – права рука керівника” (2010 р.)
3. Павлюк Л.В. – виховний захід „Сучасний дресс-код у дзеркалі часу» (2010 р.)
4. Поліщук Н.В. Організація фотоконкурсу «Моє майбутнє місце роботи» (2010 р.), випуск науково-розважальної газети «Діловий світ» (2010 р.), організація конкурсу плакатів «Я люблю свій коледж» (2008 р.)

Профорієнтаційна робота
1. Просова Н.І. – лекція для випускників 2006-2007 н.р., 2007-2008 н.р. ВКНЗ „Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського” „Особливості укладання резюме” на профорієнтаційних конференціях.

Просвітницька робота
1. Павлюк Л.В. – доповідь „Етика спілкування – ключ до успіху в роботі підприємця” на семінарі–практикумі, організованому міською радою для підприємців м. Володимира-Волинського (2009 р.)

Громадська робота.
1. Зілюк Н.В. – ведення протоколів педагогічних рад (2007/2008 н.р, 2008/2009 н.р., 2010/2011 н.р.)
2. Поліщук Н.В. – член ревізійної комісії профспілкового комітету працівників коледжу.

Участь у загальноміських урочистостях

1. Просова Н.І. – виступ на мітингові, присвяченому річниці перепоховання Т.Г. Шевченка (2009 р.)