Циклові комісії

Згідно з Статутом Коледжу циклова комісія  є структурним підрозділом Коледжу, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи...

Циклова комісія викладачів дошкільної педагогіки та окремих методик

Історія спеціальності «Дошкільна освіта» бере початок з вересня 1960 року. Розвиток суспільного дошкільного виховання, розширення мережі дошкільних закладів викликали потребу в підготовці фахівців-дошкільників. На перший курс денного відділення було зараховано 60 учениць на базі повної загальної середньої освіти.

Сторінки