Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик.

У педагогічному коледжі центром фахового становлення студентів впродовж багатьох років є циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик. Вона концентрує у собі самобутні педагогічні надбання і традиції, зберігаючи та примножуючи кращий педагогічний досвід.

Робота комісії спрямована на формування професійних компетентностей відповідно до Державного стандарту фахової передвищої освіти, а також здатність здійснювати освітній процес в умовах змішаного та дистанційного навчання. Впродовж багатьох років комісію очолювала викладач-методист, справжній професіонал та ентузіаст своєї справи Листопад Тетяна Миколаївна.

Колектив циклової комісії працює над реалізацією та удосконаленням освітньо-професійних програм «Початкова освіта. Педагог-організатор» та «Початкова освіта. Іноземна мова у початкових класах».

Освітній процес якісної підготовки фахових молодших бакалаврів забезпечують  викладачі та вихователі циклової комісії:1 кандидат педагогічних наук, 2 викладачі вищої категорії, 1 викладач другої категорії, 3 вихователі вищої категорії, 1 соціальний педагог.

Гнепа Ольга Володимирівна -- голова циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2004) та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність «Спеціальна освіта» (2023).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2016).

Педагогічний стаж: 15 років. В коледжі працює з 2018 року.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Викладає дисципліни: педагогіка, основи інклюзивної педагогіки, діяльнісний підхід у початковій школі, математика, методика навчання математики, краєзнавча і туристична робота.

Оголошені подяки: Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2018), Подяка дирекції коледжу (2019, 2023), Подяка Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (2023).

Життєве кредо: різниця між тим, ким ти є і ким ти хочеш бути, полягає у тому, що ти для цього робиш.

Науковий доробок – 48 наукових праць, серед яких за останні роки:

а) статті в наукових фахових виданнях:

 1. Гнепа О. Музикотерапія в освітньому процесі педагогічного коледжу. Нова педагогічна думка. 2019. № 4 (100). С. 167−170.
 2. Гнепа О. Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах реформування Нової української школи. Нова педагогічна думка. 2021. № 4 (108). С. 114–118.
 3. Гнепа О. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному фаховому коледжі. Нова педагогічна думка. 2023. № 3(115). С. 57–61.

б) статті в інших виданнях:

 1. Гнепа О. В. Роль Михайла Кравчука у функціонуванні Української академії наук у 20-30 роки ХХ століття. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 листоп. 2018 р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 25−28.
 2. Гнепа О. В. Співпраця Михайла Кравчука з Українським науковим товариством. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 лист. 2018). Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 368−370.
 3. Гнепа О. В. Арт-терапія як важлива складова освітнього процесу педагогічного коледжу. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 28 лист. 2019). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 523−526.
 4. Гнепа О. В. Діяльність студентського наукового товариства з педагогіки і психології ВВПФК імені А.Ю. Кримського : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. (Володимир-Волинський, 3 грудня 2020). Володимир-Волинський, 2020. С. 11−13.
 5. Міщинський А., Гнепа О. Геній волинської землі. Агатангел Кримський і Волинь : матеріали Всеукраїнського круглого столу, приуроченого до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського та 150-річчя від дня народження Лесі Українки (28 січня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 22−25.
 6. Гнепа О. Освітні інновації у професійній підготовці майбутнього вчителя. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 трав. 2021 р.) / упоряд.: О. І. Бундак, Т. Й. Жалко. Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 69−71.
 7. Гнепа О. В. Постать математика М. П. Кравчука крізь призму його самовідданої дружби з поетом М. К. Зеровим. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (16-17 вересня 2021 р., м. Бердянськ). Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 65−66.
 8. Гнепа О. В. Іншомовна компетентність у професійному становленні академіка М. П. Кравчука. Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського): зб. матеріалів  міжнародної  наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р. К., 2021. С. 38−39.
 9. Гнепа О. В. Педагогічний потенціал казкотерапії : зб. матеріалів наук.-практ. конф. “30 років незалежності: тенденції становлення освіти” (Володимир-Волинський, 11 січня 2022). Володимир-Волинський, 2022. С. 84-86.
 10. Гнепа О. В. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі. Обдаровані діти – скарб нації! : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 253-256.
 11. Гнепа О. В. Використання технології розвитку критичного мислення під час дистанційного навчання. Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей / [ред. кол.; голов. ред. – О.М.Топузов]. [Електронне видання] – Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 19-22.
 12. Гнепа Ольга, Шуляк Світлана. Можливості педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами в процесі соціального пізнання. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Вип. 9 : Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика: матеріали 9-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2023 р.) Умань: Візаві, 2023. С. 41-43.
 13. Гнепа О. В. Використання інтегрованого підходу на уроках математики у початковій школі. Актуальні ідеї відомих українців в умовах сьогодення: матеріали науково-теоретичної конференції (3 січня 2023 року). Володимир, 2023. С. 68-72.
 14. Гнепа О. В. Роль іншомовної компетентності у професійному становленні математика Михайла Кравчука. Матеріали XІХ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 11-12 жовтня 2023 р.). К., 2023. С. 227-228.
 15. Гнепа О. В. Особливості викладання математики з методикою навчання у ВПФК. Матеріали XІХ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 11-12 жовтня 2023 р.). К., 2023. С. 225-226.

в) методичні посібники:

 1. Гнепа О. В. Арт-терапія в освітньому процесі педагогічного коледжу: Методичні рекомендації. Володимир: ВВПК, 2022. 49 с.
 2. Гнепа О. В. Науково-педагогічна спадщина М. П. Кравчука та її впровадження у сучасну українську освіту: Методичні рекомендації. Володимир: ВВПК, 2022. 48 с.
 1. Діяльнісний підхід у початковій школі
 2. Педагогіка
 3. Основи інклюзивної педагогіки
 4. Краєзнавча і туристична робота
 5. Математика з методикою навчання
 6. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
 7. Методика навчання математики

 

Катинська Лідія Леонідівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1983).

Спеціальність за дипломом: викладач-дослідник з педагогіки та психології.

Педагогічний стаж роботи: 40 років.

Посада: викладач педагогіки, технологій (вступу до спеціальності).

Педагогічне звання: викладач-методист.

Відзнаки та нагороди:

Значок “Відмінник народної освіти УРСР” (1989), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), Почесна грамота управління освіти і науки облдержадміністрації (1997), Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації (2003), Почесна грамота ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (2008), грамота ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (2015), Почесна грамота Володимир-Волинської міської ради (2006).

Життєве кредо: Люби, вір, перемагай!

Педагогічне кредо: Працюй, люби, твори!

- Збірник педагогічних задач. Володимир-Волинський. 2017 р.

- Індивідуальні завдання з педагогіки для студентів 4 курсу, груп Б, В, Г для дистанційного навчання за індивідуальним планом. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського. 2019 р.

- Збірник для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології (Вступ до спеціальності з основами педагогіки)». Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського. 2019 р.

- «НУШ в дії»: науково-методичні рекомендації для методистів з педагогічної практики. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського. 2019 р.

- «О. Цинкаловський – приклад для наслідування в контексті єдності поколінь». Науковий збірник, випуск 1, матеріалів Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до 120-річчя від дня народження видатного вченого. Луцьк. Вежа – Друк. 2018. 202 с.

- Професійно-творча самореалізація педагога як необхідна умова педагогічної діяльності». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк. 2017 р.

- «Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми в початковій школі». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк. 2018.

- Методичний довідник з педагогічної практики «Пробні уроки в школі» для студентів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 013 Початкова освіта. 2020.

- Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Теорія та практика управління педагогічним процесом» (присвячена пам’яті Полторака Валентина Семеновича) 26-28 травня 2021 року.

- Дипломант XXVI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Творчі сходинки педагогів Волині» 17 травня 2021р. « Щоденник з педагогічної практики «Пробні уроки» (напрям підготовки 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність 014. 12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)».

1.        Технології (Вступ до спеціальності з основами педагогіки)

Шахраюк Богдан Степанович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького, 1986 р.

Спеціальність за дипломом: педагогіка і психологія шкільна.

Кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки і психології.

Стаж педагогічної роботи: 37 років. В коледжі працює з 1986 року.

Викладає дисципліни: психологія.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Міністерства народної освіти (1991).

Почесна грамота Волинського управління освіти (1990).

Подяка Волинської облдержадміністрації, (1997).

Грамота управління освіти Волинської облдержадміністрації (2013).

Подяка міського голови (2018).

Почесні грамоти Володимир-Волинського педагогічного коледжу (2012, 2016, 2020).

Знак «Відмінник освіти» (2019).

1.     Психологія (Технологічна освіта)

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=439

2.     Психологія (Початкова освіта)

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=437

3.     Психологія (Професійна освіта)

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=438

Дьоміна-Лапчук Тетяна Ігорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Освіту здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Початкова освіта» (2016).

Педагогічний стаж: 6 років. В коледжі працює з 2023 року.

Викладає дисципліни: педагогіку, основи педагогічної майстерності.

Оголошені подяки: нагороджена подяками Володимир-Волинської міської ради та грамотою Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за значні успіхи в педагогічній роботі.

Життєве кредо: Бачити в кожній людині особистість.

1.     Педагогіка (Початкова освіта)

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=107

2.     Педагогіка (Технологічна освіта)

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=334

3.     Основи педагогічної майстерності

https://moodle.vvpc.com.ua/course/view.php?id=105

 

 

 

 

Гань Віта Петрівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіту здобула у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «Початкове навчання».

Стаж педагогічної роботи: 34 роки, в коледжі працює з 2002 року.

Посада: вихователь студентського гуртожитку.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського.

Життєве кредо: бери вершину – і матимеш середину (Григорій Сковорода).

Гань В.П. Система виховної роботи у студентському гуртожитку та бібліотеці: практичний посібник. ВВПК, 2015. 160 с.

Гань В.П. Формування навичок здорового способу життя студентів. ВВПК, 2017. 102 с.

Гань В.П. Формування самосвідомості майбутнього педагога на основі народних звичаїв та обрядів. ВВПК, 2018.

Публікації:

 1. Фактори ризику й мотиви деліквентної поведінки в підлітків: матеріал розміщений на порталі «Учительський журнал он-лайн». 15.03.2017. Режим доступу: http://teacherjournal.in.ua/.
 2. Виховні аспекти сучасної педагогічної науки: матеріали науково-теоретичної конференції: « Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм» (м. Володимир-Волинський, 12 січня 2017р.). ВВПК, 2018. С.24-30.
 3. Формування ціннісного ставлення до здоров’я як важливої складової у вихованні студентської молоді: матеріали науково-теоретичної конференції: «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти» (м. Володимир-Волинський, 10 січня 2018 р.). ВВПК, 2018. С.29-35.
 4. Нові освітні технології – один із чинників формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти: матеріали Всеукраїнської наукової-практичної конференції: «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття» (Володимир-Волинський, 28 листопада 2019р.). Луцьк Вежа-Друк, 2019. С.215-218.

Участь в обласній виставці «Творчі сходинки педагогів Волині». 2017.

 

Пойда Оксана Василівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіту здобула у Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д.З.Мануїльського (1993).

Стаж педагогічної роботи: 26 років. На посаді вихователя працює з 2005 року.

Посада: вихователь студентського гуртожитку.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота коледжу (2019), Подяка Володимир-Волинської міської ради (2020).

Життєве кредо: жити треба так, щоб твоя присутність була необхідною, а відсутність – помітною.

Методична розробка «Організація соціально-культурної діяльності студентської молоді» (2011).

Пальоха О.Я., Стрільчук Н.А., Вельган Л.В., Пойда О.В. Класики і сучасники. Збірник матеріалів конференцій і тематичних вечорів (2017).

Пальоха О.Я., Пойда О.В. Виховна робота зі студентами гуртожитку засобами художнього слова. Практичний посібник (2020).

Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (19 лютого 2020 р., м Переяслав, Україна).

Наукова стаття «Підвищення рівня знань, умінь та навичок студентів на основі індивідуалізації та диференціації виховної роботи в гуртожитку» (збірник матеріалів конференції, № 58, 2020 р.).

Стрільчук Наталія Адамівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіту здобула 1991-1995 роки – у Луцькому педагогічному училищі ім. Я.Галана, кваліфікація вчитель початкових класів. 1997-2001 роки – здобуття вищої освіти у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «Початкове навчання».

Стаж педагогічної роботи: 28 років. В коледжі працює з 2004 року.

Посада: вихователь студентського гуртожитку.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота коледжу, Почесна грамота міського голови.

Педагогічне кредо: не примушувати, а переконувати. Не керувати, а організовувати. Не обмежувати, а надавати свободу.

Наукові публікації:

- Формування культури спілкування у студентському середовищі. Перспективні напрямки наукових досліджень : зб. наук. мат. ХІV наук.-практ. інтернет-конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.).

- Особливості організації виховної роботи зі студентами першого курсу у гуртожитку. Фахова передвища освіта (№1, 2020 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації» (до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського). Тези на тему: «Голгофа неправедної покори” (за слідчою справою А.Ю.Кримського). (м. Київ, 21-22 жовтня 2021р.).

Посібники:

Стрільчук Н.А., Пальоха О.Я. Формування особистості громадянина засобами національно-патріотичного виховання у позанавчальний час студентів: практичний посібник. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2016. 92 с.

Стрільчук Н.А. У фокусі формування самосвідомості майбутнього педагога: посібник із досвіду впровадження народних звичаїв та обрядів. Володимир-Волинський: ВВПК, 2017. 78 с.

Пальоха О.Я., Стрільчук Н.А., Вельган Л.В., Пойда О.В. До книги і читання – через дозвілля та спілкування: збірник із досвіду організації та проведення масових заходів. Володимир-Волинський: ВВПК, 2017. 100 с.

Пальоха О.Я., Стрільчук Н.А., Вельган Л.В., Пойда О.В. Класики та сучасники: збірник матеріалів конференцій і тематичних вечорів. Володимир-Волинський: ВВПК, 2017. 124 с.

Стрільчук Н.А. Гурток «Здоров’я та краса»: збірник матеріалів. ВВПК, 2018. 96 с.

 

Кнут Ніно Гургенівна – соціальний педагог.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії.

Освіту здобула у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію соціального педагога, викладача соціально-педагогічних дисциплін (2006).

Досвід роботи:

2006-2009 –соціальний педагог, вихователь у Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат.

2012-2017 – викладач суспільних дисциплін, Володимир-Волинський агротехнічний коледж.

З жовтня 2023 року працює на посаді соціального педагога у Володимирському педагогічному коледжі імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради.

Розробила методичний комплекс з суспільних дисциплін. Брала участь в регіональному конкурсі «Творчі сходинки Волині».