Спеціальність 013 Початкова освіта

Запрошуємо до коледжу для вступу за освітньо-професійними програмами:

Початкова освіта. Іноземна мова в початкових класах.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність:  013 Початкова освіта.

Професійна кваліфікація:  вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель іноземної мови в початкових класах.

Предметна спеціальність/спеціалізація: іноземна мова в початкових класах.

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг – 60 місць на основі базової середньої освіти, з них 47 – державне замовлення, 13 – контрактна форма навчання.

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців.

Випускник може обіймати такі посади: вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель іноземної мови в початкових класах закладу загальної середньої освіти.


Початкова освіта. Педагог-організатор.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Професійна кваліфікація: вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, педагог-організатор.

Предметна спеціальність/спеціалізація: педагог-організатор.

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг – 30 місць на основі базової середньої освіти, з них 23 – державне замовлення, 7 – контрактна форма навчання

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців.

Випускник може обіймати такі посади: вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, педагог-організатор закладу загальної середньої освіти.


 

Переваги спеціальності:  

  • висококваліфікований викладацький склад і потужна матеріально-технічна база;
  • здобуття повної загальної середньої освіти, якісна підготовка до складання ДПА у формі ЗНО;
  • формування комплексу компетентностей, необхідних для навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку;
  • високий рівень практичної підготовки, розвиток професійних якостей особистості вчителя НУШ;
  • різносторонній розвиток особистості, можливість самореалізації в будь-якій сфері системи освіти України. 
  • продовження навчання в університеті за скороченим терміном;
  • поглиблене вивчення іноземної мови, використання сучасних підручників і навчальних посібників, співпраця з волонтерами Корпусу Миру США в Україні, спілкування з англомовними ровесниками в рамках програми ENGin (для ОПП "Початкова освіта. Іноземна мови в початкових класах");
  • можливість отримання спеціалізації "Помічник вчителя інклюзивного класу" або "Керівник дитячого хореографічного колективу" (для ОПП "Початкова освіта. Педагог-організатор".)