Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Прийом здійснюється на основі 9-ти та 11-ти класів за освітньою програмою підготовки фахового молодшого бакалавра дошкільної освіти.

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Професійна кваліфікація: Вихователь закладу дошкільної освіти.

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць:

  • на основі базової загальної середньої освіти: ліцензований обсяг 30 місць, з них 25 -  державне замовлення, 5 - контракт;
  • на основі повної загальної середньої освіти: ліцензований обсяг 30 місць, з них 15 -  державне замовлення, 15 - контракт.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців
  • на основі повної загальної середньої освіти: 1 рік 10 місяців

 

Випускники даної спеціальності здатні здійснювати розвиток, навчання і виховання дітей дошкільного віку в закладах системи освіти і сім’ї, вирішувати завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти, застосовуючи загальні психолого-педагогічні теорії та фахові методики дошкільної освіти.

Підготовку фахівців дошкільної освіти здійснює команда висококваліфікованих викладачів, що мають чималий досвід педагогічної роботи у коледжі та закладах дошкільної освіти.

Випускники даної спеціальності готові до роботи в нових ринкових умовах не тільки як вихователі дитячих навчальних закладів, а й гувернери.

Для формування компетентностей здобувачів освіти, необхідних у професійній діяльності, коледж активно співпрацює зі стейкхолдерами - директорами закладів дошкільної освіти Володимир-Волинської міської ради, на базі яких студенти проходять різні види практичної підготовки.

Працевлаштування

Випускник може займати посаду  згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

  • 3320 Вихователь закладу дошкільної освіти
  • 3330 Асистент вихователя закладу дошкільної освіти

 

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальністі:

- «Дошкільна освіта» на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови та біології.

- «Дошкільна освіта» на базі 11-ти класів термін навчання: 1 рік і 10 місяців. Співбесіда або ЗНО/НМТ з української мови та літератури; біології, історії України, математики (на вибір)