Конкурсні пропозиції

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою   "Образотворче мистецтво". Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступний іспит - творчий конкурс.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови і математики.

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Прийом здійснюється на основі 9-ти та 11-ти класів за освітньою програмою підготовки фахового молодшого бакалавра дошкільної освіти.

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітно-професійною програмою 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Набір здійснюється на базі 9-ти класів.  Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови і математики.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)». Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови і математики.

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

Запрошуємо до коледжу для вступу за освітньо-професійними програмами:

Початкова освіта. Іноземна мова в початкових класах.

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.