Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)

Запрошуємо до коледжу для вступу на навчання за освітно-професійною програмою 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Набір здійснюється на базі 9-ти класів.  Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Співбесіда з української мови і математики.

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Професійна кваліфікація: Організатор діловодства.

Спеціалізація: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Форма навчання: денна.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг 30 місць, з них 15 місць державне замовлення, 15 контракт.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців, на основі базової загальної середньої освіти.

 

Сучасний ринок праці вимагає кваліфікованих адміністративних секретарів, референтів, які б  досконало володіли  комп’ютерами, діловим мовленням та знали декілька іноземних мов.

Навчальний план спеціальності передбачає поглиблене вивчення двох мов (англійської та польської), комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення, а також економіки, менеджменту та права на рівні європейських освітніх стандартів.

 

Працевлаштування

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

  • 3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
  • 3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
  • 3435.2 Організатор діловодства (система судочинства)
  • 3436.1 Референт
  • 4115 Асистент референта
  • 4144 Діловод