Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)»

кваліфікація: Організатор діловодства.  Менеджер зв'зків з громадськістю.

- набір здійснюється на базі 9-ти класів;

- термін навчання: 3 роки  10 місяців;

- вступні  тестові  випробування з української мови і математики.

Сучасний ринок праці вимагає кваліфікованих адміністративних секретарів, референтів, які б  досконало володіли  комп’ютерами, діловим мовленням та знали декілька іноземних   мов.

Навчальний план спеціальності передбачає поглиблене вивчення двох мов (англійської та польської), комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення, а також економіки, менеджменту та права на рівні європейських освітніх стандартів.

 

Всього оцінок: 257