Положення про центр кар’єри у навчальному закладі

І. Загальні положення

 1. Центр кар’єри (надалі – Центр) створюється на базі Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради. Діяльність Центру здійснюється під керівництвом заступника директора Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості.
 2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, державними та обласними програмами, спрямованими на протидію торгівлі людьми та утвердження ґендерної рівності, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Волинського обласного центру зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг незайнятому населенню, Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, Статутом, а також даним Положенням.
 3. Центр створюється з метою надання інформації про конституційні права молоді та випускників навчальних закладів; активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування  активної життєвої позиції; сприяння розвитку підприємницької ініціативи; опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи; розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

II. Основні завдання та функції Центру

2.1. Основні завдання та функції Центру:

 • здійснення психологічної та консультаційної підтримки молоді;
 • допомога в оволодінні навичками пошуку роботи;
 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
 • активізація власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості;
 • формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки;
 • допомога у побудові плану професійної кар'єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці;
 • консультування щодо опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніки пошуку роботи;
 • розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування;
 • сприяння молоді у забезпеченні можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, пакетом соціальних гарантій ПОУ.

 

ІІІ. Основні напрями роботи Центру

 1. Інформування студентів Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради про стан і основні тенденції локального ринку праці, в тому числі попит і пропозицію на робочу силу, вимоги роботодавців до пошукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
 2. Надання інформації про права та обов’язки молоді, а також практична допомога в реалізації отриманих знань. 
 3. Проведення тренінгів та практичних занять з метою підвищення рівня самооцінки студента, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.
 4. Корекція вимог до майбутньої роботи, зміна уявлення про можливу роботу та узгодження власних можливостей з потребами роботодавців, що сприятиме прискоренню працевлаштування.
 5. Організація ярмарок кар’єри, економічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа студентів та випускників Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради.
 6. Організація ефективного використання нових методологій у якісному підборі працівників з числа студентської молоді та випускників для забезпечення потреб роботодавців області.
 7. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі кар’єри з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.
 8. Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації шляхом проходженні практики безпосередньо на підприємствах області.
 9. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців області щодо переваг працевлаштування випускників навчальних закладів.
 10. Участь у реалізації програм, проектів, заходів із питань соціальної підтримки студентів.
 11. Узагальнення, адаптація та впровадження кращого міжнародного досвіду в профконсультаційній роботі з студентською молоддю.
 12. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з студентською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.
 13. Висвітлення в засобах масової інформації яскравих прикладів  результатів ефективної діяльності Центру кар’єри.

IV. Порядок роботи

4.1.    Відповідальні особи за організацію та діяльність Центру кар’єри:

          Керівник Центру кар’єри

          Веремчук Надія Миколаївна, заступник директора Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості.

          Кадровий склад Центру кар’єри

          Пелех Олена Павлівна, заступник директора з навчально-виробничої практики Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради

          Старовойтова Світлана Вікторівна, начальник відділу активної підтримки безробітних Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості;

          Іщук Юлія Арисівна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості;

4.1.1. Роботу Центру кар’єри забезпечують відповідальні особи, які затверджуються наказом директора Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості та директора Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради.

4.1.2. Відповідальні особи забезпечують Центр кар’єри нормативно-правовими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, необхідними для проведення заходів Центру кар’єри (закони України, які регулюють питання зайнятості населення, інформацію про попит та пропозицію робочої сили на ринку праці регіону, графіки масових та групових заходів, описи професій, паспорти ПОУ, інформаційні матеріали, буклети тощо).

4.1.3. Відповідальна особа за роботу Центру складає графік занять, організовує роботу Центру згідно з тематичним планом, веде облік та готує необхідні інформаційні та роздаткові матеріали, веде звітну документацію по роботі Центру.

4.1.4. Відповідальна особа організовує роботу Центру та проведення заходів із періодичністю один раз в місяць у відповідності з затвердженим планом.

4.1.5. Відповідальна особа залучає до проведення окремих занять спеціалістів центру зайнятості, соціальних партнерів, психологів, представників роботодавців, викладачів вищих навчальних закладів, юристів, успішних людей тощо.

4.2.    Порядок роботи Центру кар’єри:

4.2.1. Відвідувати заходи Центру кар’єри можуть всі студенти Коледжу, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

4.2.2. Групи слухачів формуються відповідальним працівником навчального закладу, а також шляхом розміщення оголошень у профінформаційному секторі.

4.2.3. Учасників заходу можна відбирати з урахуванням таких критеріїв: вік, курс, професія тощо.

4.2.4. Інформація про роботу Центру кар’єри може подаватися в формі оголошень, в процесі проведення різних масових заходів центру зайнятості.

4.2.5. Діяльність Центру кар’єри супроводжується такою документацією:

 • тематичний план заходу;
 • програми заходу;
 • журнал відвідувань.

V. Матеріально-технічне забезпечення

5.1.    Технічне обладнання Центру кар’єри: дошка або фліпчарт, проектор та ін.

5.2.    Інформаційне забезпечення Центру відповідає тематичному плану занять: буклети, листівки, брошури, тематичні папки, література центру зайнятості та ін.

VІ. Контроль за діяльністю Центру кар’єри

6.1.    Контроль за діяльністю Центру кар’єри здійснює: на регіональному рівні – начальник відділу організації профорієнтації Волинського обласного центру зайнятості, на базовому рівні – директор Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості.