Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці доцента Миколи Нагірного

У рамках підготовки ВКНЗ "Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського" до ліцензування освітнього ступеня "бакалавр", пропонуємо Вашій увазі список наукових доробків його педагогічних працівників. Одним із провідних учених коледжу є кандидат історичних наук, доцент Микола Зіновійович Нагірний.

Профіль дослідника у пошуковій системі Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qA-83eIAAAAJ&hl=uk

Профіль ученого в інформаційному реєстрі "Науковці України" НБУВ: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0104605

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (с.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації

1.

Хорватські серби у першій половині 1990-х років: причини і характер збройного конфлікту

Стаття

Проблеми слов’янознавства – Львів, 2002. – Вип. 52. – С. 92–101.

10

 

2.

Конституювання Республіки Хорватія

Стаття

Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – № 5–6. – С. 351–361.

10

 

3.

Роль міжнародного чинника у врегулюванні міжнаціонального протистояння у Хорватії (за матеріалами преси)

Стаття

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДЦ періодики; Редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 292–310.

20

 

4.

Питання свободи засобів масової інформації у Хорватії (90-і рр. ХХ ст.)

Стаття

Історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф. / За ред. М.Романюка. – Львів. 2002. – С. 551–556.

6

М.Кріль

5.

Становище русинів і українців Хорватії (1990-рр.)

Стаття

Наукові записки Національного Університету “Острозька академія”: Історичні науки. Острог, 2004. – Вип. 3. – С. 488–495.

7

М.Кріль

6.

Розвиток партійно-політичної системи Хорватії у 1990-х роках.

Стаття

Буковинський журнал. – Чернівці. – 2003. – № 3–4. – С. 105–115.

10

 

7.

Національно-культурне життя українців і русинів Хорватії у 1990-х роках

Стаття

Київська старовина. – Київ. – 2003. – № 5. – С. 82–88.

5

 

8.

Mladen Schwartz. Hrvatska nakon Tudmana: studija o nacionalnom usudu. – Zagreb: Juvenalis samiz-dat, 2000. – 533 р.

Стаття

Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Випуск 38. – С. 246.

7

 

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації

9.

Хорватсько-українські взаємини (90-ті роки ХХ ст.)

Тези

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – Вип. 54. – С. 246.

1

 

10.

Національні меншини Хорватії у 1990-х роках

Стаття

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 357–368.

9

М.Кріль

11.

Проблеми інтеграції Республіки Хорватії у євроатлантичні структури (1990-і роки)

Стаття

“Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, історія, право”: Тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців / За ред. В.Лажніка і В.Федонюка. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – С. 211–214.

4

 

12.

Висвітлення подій хорватсько-сербської війни у “Новій думці”

Стаття

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДЦ періодики; Редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 283–289.

7

 

13.

Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил

Стаття

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – № 555. – “Держава та армія”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006. – С. 138–144.

6

 

14

Виборчі технології хорватської влади (1990-ті роки)

Тези

Проблеми слов’янознавства – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 316.

1

 

15

Політична і державна діяльність Франьо Туджмана

Стаття

Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 12. – С. 175–180.

5

 

16

Становлення та розвиток Республіки Хорватія: державно-політичний аспект

Монографія

Нововолинськ: Мінотавр, 2008. – 184 с.

184

 

17

Діяльність Кризового штабу русинів та українців Хорватії (1991–1993)

Стаття

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 98–105.

7

 

18

Динаміка чисельності русинів та українців Хорватії у ХХ ст.

Стаття

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 110–121.

11

 

19

Об’єднання громадян

Стаття

Збірник матеріалів другої історико-краєзнавчої конференції. До 60-річчя м.Нововолинська. – Нововолинськ: Мінотавр, 2010. – С. 49–58.

10

 

20

Хорватське державне право як складова національної ідеї: територіальний аспект

Стаття

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 23 (210). – С. 48–67.

22

З.Злоді

21

„Нова думка” як джерело до вивчення історії русинів та українців Хорватії (1990-ті рр.)

Стаття

Наукові записки Національного Університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 276–288.

13

 

22

Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни

Стаття

Українознавчий альманах. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 245–249.

5

 

23

„Літні школи” як чинник збереження національної ідентичності русинів та українців Хорватії (1990-ті роки)

Стаття

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 273–279.

7

 

24

Національний розвиток українців Хорватії у другій половині XXVIII – на початку ХХІ століття: історико-мовний аспект

Стаття

Мандрівець. – Тернопіль, 2011. – № 6. – С. 56–60.

5

С.Лук’янчук, О.Савчук

25

Nezavisna Ukrajina: izbor u dvadeset godina

Стаття

Zarez. (Zagreb). – 2011. – Br. 315–316. – S. 6.

1

О.Савчук

26

Русинські й українські біженці та вигнанці у хорватсько-сербській війні (1991–1995)

Стаття

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 250–256.

9

 

27

Вплив місіонерства на географію розповсюдження православ’я

Стаття

Гілея. – Київ, 2012. ­– Вип. 63. – С. 136–138.

3

О.Ричанчик, О.Савчук

28

Хорватські русини та українці: суспільство, ідентичність, культура наприкінці ХХ століття

Монографія

Нововолинськ, 2012. – 328 с.

328

 

29

Вуковар як центр культурницького життя русинів та українців Хорватії наприкінці ХХ століття

Стаття

Гілея. – Київ, 2013. ­– Вип. 69. – С. 238–240.

3

 

30

Мерянська земля як прабатьківщина російського етносу в контексті київсько-московських суперечок за «руську» спадщину

Стаття

Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали VIII загальнофакультетської науково-практичної конференції. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2013. – С. 39–48.

10

 

31

Петровці як осередок культурного життя русинсько-української діаспори Хорватії

Стаття

Актуальні проблеми вітчизняно­ї та всесвітньо­ї історії: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2013. ­– № 24. – C. 206–210.

6

 

32

Національна ідентичність хорватських русинів: витоки та перспективи

Стаття

Етногенеза хорватів і Україна : матеріали Міжнар. наук. конф., 11 - 12 трав. 2011 р., Дрогобич - Трускавець / ред.: Л. Сікора, Є. Пащенко, О. Баган; Всеукр. громад. об'єднання "Бойків. етнолог. т-во", Загреб. ун-т. – Дрогобич : Коло, 2013. – 351, [8] c.

14

 

33

Русинсько-українська діаспора Хорватії на зламі тисячоліть: виклики та перспективи

Стаття

Збірник матеріалів IV Міжнародного Конгресу „Світове українство як чинник утвердження Держави Україна у міжнародній спільноті” (м. Львів, 23–24 серпня 2013 р.). – С. 231–235.

5

 

34

Діяльність української громади Славонського Броду (Хорватія) наприкінці ХХ століття

Стаття

Гілея. – Київ, 2014. ­– Вип. 81. – С. 129–132.

4

 

35

Релігійне життя русинів та українців Хорватії: історія та сучасність

Стаття

„Історія релігій в Україні”: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во „Логос”, 2014. – Кн. І. – С. 787–794.

8

О.Савчук

36

Культурно-архітектурні пам’ятки Т.Шевченку в Україні та світі

 

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – Київ, 2014. – С. 207–209.

3

О.Савчук

37

Миротворчі зусилля світової спільноти у хорватсько-сербській війні 1990-х рр. і сучасний український контекст

Стаття

Грані. – Дніпропетровськ, 2015. ­– № 6 (122). – С. 180–185.

6

 

38

Хорватсько-сербська війна: уроки для України

Стаття

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Се-рія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 207–210.

4

 

39

Внесок білих хорватів у процес етногенезу українців

Стаття

Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2016. – № 1 (13) (січень–березень). – Т. 1. – С. 20–26.

7

 

40

Колабораціонізм українців Хорватії у другій світовій війні: масштаби та оцінка

Стаття

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 151–154.

4

 

41

Білі хорвати як чинник націєтворчих процесів в Українському Прикарпатті

Стаття

Розвиток України в умовах глобалізації: економічні, правові, гуманітарні, соціальні, енергозберігаючі та екологічні аспекти: збірник матеріалів ХІ науково-практичної конференції студентів та професорсько-викладацького складу. – Нововолинськ, 2016. – С. 29–39.

10

 

42

Пам’ятки печерного чернецтва на Поділлі

Стаття

 

Богословський вісник : наук. журн. / Богосл. від-ня Київ. Правосл. Богосл. акад. при філос.-теол. ф-ті Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; [редкол. : М. Щербань (відп. ред.) та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, № 14. – 2016.

4

О.Савчук

43

Хорватсько-українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді

Тези

Тези доповіді Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Острог, 27–28 вересня 2016 р.). – Острог, 2016. – С. 50–52.

3

 

44

Українці на захисті хорватської державності у ХХ ст.

Стаття

 

Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень-березень). – Т. 2. – С. 47–52.

6

 

45

Переселенці під час локальних конфліктів: досвід хорватських українців наприкінці ХХ ст.

Стаття

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 178–182.

5

 

46

Міфотворчість національної історії (на прикладі російсько-французької війни 1812 року)

Стаття

Економічні, правові, гуманітарні, соціальні, екологічні проблеми розвитку в ХХІ ст.: вітчизняні та світові реалії: збірник матеріалів Дванадцятої Загальноінститутської науково-практичної конференції. Випуск 12. – Нововолинськ, НННІЕМ ТНЕУ, 17 травня 2017 р. – С. 112­­­–118.

7

 

47

Висвітлення подій хорватсько-сербської війни у виданнях русинсько-української діаспори Хорватії

Стаття

Етнічна історія народів Європи. – Збірник наукових праць. – Вип. 54. – К., 2018. – С. 170–174.

5

 

48

Питання спорідненості українців та західнослов’янських укрів: топонімічний аспект

Стаття

Етнічна історія народів Європи. – Збірник наукових праць. – Вип. 56. – К., 2018. – С. 10–13.

4

Л.Кухарук

49

Питання інституціоналізації академічної науки України у часовому вимірі

Стаття

Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. , 22 листоп. 2018 р. , м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С. 16–19.

4

 

50

Особливості реінтеграції хорватського Подунав’я (друга половина 1990-х рр.)

Стаття

Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2018 (2019). – Вип. 67. (подано до друку).

 

 

ІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

51

Методичні вказівки з дисципліни „Історія України”

Методичні вказівки

Нововолинськ: Мінотавр, 2007. – 40 с.

40

 

52

Історія України

Навчальний посібник

Луцьк: Терен, 2008. – 192 с.

192

 

53

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни “Політологія”

Методичні вказівки

Нововолинськ, 2009. – 84 с.

84

 

54

Комплексні практичні індивідуальні завдання з дисципліни „Історія України”

Методичні вказівки

Нововолинськ, 2013. – 40 с.

40

 

55

Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни ”Основи наукових досліджень”

Методичні рекомендації

Нововолинськ, 2014. – 36 с.

36

 

56

Історія України та української культури: опорний конспект лекцій

Конспект лекцій

Нововолинськ: Нововолинська міська друкарня, 2016. – 100 с.

100

 

57

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Українознавство”

Методичні вказівки

Нововолинськ, 2017. – 32 с.

32

 

58

Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни „Історія економіки та економічної думки”

Методичні вказівки

Нововолинськ, 2018. – 32 с.

32