Програма науково-практичної конференції до 80-річчя педагогічного коледжу

ПРОГРАМА  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ  З  МІЖНАРОДНОЮ  УЧАСТЮ  "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕДЖ  ІМ. А. Ю. КРИМСЬКОГО:  МИНУВШИНА, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТТЯ" 

28 листопада 2019 року

10:00 – 11:00

Р Е Є С Т Р А Ц І Я   У Ч А С Н И К І В

м. Володимир-Волинський, вул. Князя Василька, 4, Культурно-мистецький центр, фойє

11:00 – 12:30

П Л Е Н А Р Н Е   З А С І Д А Н Н Я

м. Володимир-Волинський, вул. Князя Василька, 4, Культурно-мистецький центр, актова зала

Модератор: Савельєв Микола Григорович, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, викладач-методист, директор ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

ІСТОРІЯ  ТА  СЬОГОДЕННЯ  КОЛЕДЖУ

Жулковський Богдан Євгенович, кандидат мистецтвознавства

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: історія, сучасність, майбуття

Юринець Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук

Проблеми і перспективи підготовки педагогів у Володимир-Волинському педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського

КРАЩІ  ВИПУСКНИКИ  ЗАКЛАДУ

Семенов Олександр Сергійович, доктор педагогічних наук

Педагогіка індивідуальності як парадигма формування творчої особистості

Куницький Михайло Петрович, доктор історичних наук

Збори в системі податкових платежів на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)

Марчук Сергій Степанович, кандидат педагогічних наук

Гуманістичний потенціал «Повчання» Володимира Мономаха у формуванні історико-педагогічної компетентності майбутніх учителів

Чуй Сергій Валерійович, кандидат філологічних наук

До проблеми вивчення віршування на уроках української літератури

НАУКОВЕ  МАЙБУТНЄ  КОЛЕДЖУ

Орлова Ольга Олександрівна, краща студентка коледжу

Танцювально-рухова терапія як ефективна технологія соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах

12:45 – 13:25

C O F F E E   B R E A K

м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 42, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського, їдальня

13:30 – 15:30

С Е К Ц І Й Н І   З А С І Д А Н Н Я

м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 42, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського, головний корпус

СЕКЦІЯ  № 1:

МОДЕРНІЗАЦІЯ  ЗМІСТУ  ОСВІТИ

ауд. 26

Модератор: Юринець Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Гошовська Дарія Тарасівна, Кульчицька Анна Валеріївна

Інтеграційні процеси в освіті в контексті якості надання освітніх послуг

Кихтюк Оксана Василівна

Психолого-педагогічні аспекти розуміння феномена толерантності у сучасного студентства

Witalij Kaszubski

Kompetencje wielokulturowe nauczyciela nauk humanistycznych

Бігун Олександр Миколайович

Педагогічний супровід професійного становлення вчителя в умовах модернізації системи освіти України

Бірбан Марія Ігорівна

Уроки-екскурсії з математики: впровадження в практиці у Володимир-Волинському педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського та перспективи використання в НУШ

Корнійчук Юлія Вадимівна, Федотова Тетяна Володимирівна

Теоретичні аспекти вивчення проблеми самоефективності особистості

Абрамчук Марія Русланівна

Секрет успіху фінської освіти

Круглій Марія Вікторівна

Інтегровані уроки в освітньому процесі початкової школи

Старченко Катерина Петрівна

Інклюзивна освіта в Україні

Войтюк Христина Володимирівна

Педагогічіний потенціал казкотерапії

Ковальчук Ірина Леонідівна, Чемерис Ірина Володимирівна

Програма SEEL в освітньому процесі

Хомич Валерій Феодосійович

Інформаційно-освітній ресурс закладу вищої освіти: шляхи формування та сфери використання

Бойчук Петро Микитович

Криза в освіті та професійна деформація педагога

Борбич Наталія Віталіївна

Вимірювання глобальних компетентностей школярів у сучасному світі

Циплюк Аліна Миколаївна

Здоров’язбережувальне середовище як підсистема освітнього середовища закладу дошкільної освіти

Каращук Мирослава Михайлівна

Уроки під відкритим небом В. О. Сухомлинського

Крижановська Зореслава Юріївна

Мотиваційні профілі вихователів з різними рівнями професійної зрілості

Мудрик Алла Богданівна

Психологічні особливості прояву перфекціонізму у педагогів

Петрова Ольга Борисівна

Особливості формування у студентів-медиків ціннісного ставлення до професіоналізму в курсі навчання іноземної мови

Стасюк Дар’я Олександрівна

Аналіз ефективності впровадження тьюторської діяльності в системі педагогічної освіти

Танцура Анна Сергіїївна

Актуальні питання та методи підготовки майбутніх психологів у вирішенні проблемної поведінки учнів молодших класів

Безрук Лариса Георгіївна

Формування екологічної компетентності майбутніх педагогів засобами науково-дослідницької діяльності

Вовк Петро Богданович, Великий Олександр Анатолійович

Особливості формування професійної компетентності фахових молодших бакалаврів

Шевчук Ольга Петрівна

Емоційний інтелект як запорука успішної педагогічної діяльності

Лахай Ольга Миколаївна

Особливості формування понять про геометричні фігури дітей старшого дошкільного віку з використанням дарунків Фрідріха Фребеля

Луцюк Анатолій Михайлович

Патріотичне виховання: актуальність ідей В. О. Сухомлинського

Сочин Анна Сергіївна

Формування світосприйняття у студентів ВНЗ

Супрунович Катерина Михайлівна, Магдисюк Людмила Іванівна

Булінг як спосіб самозахисту підлітків

Ланевич Максим Юрійович

Вплив оптимізму та песимізму на здоров‘я особистості

Лукашенко Анастасія Анатоліївна

Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей молодої сім‘ї

Мельник Олена Петрівна

Особливості створення педагогічних умов щодо формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку

Шабала Яна Олександрівна

Вплив ментального налаштування на мотиваційну сферу особистості

СЕКЦІЯ  № 2:

ІННОВАЦІЙНІ  ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

ауд. 21

Модератор: Гнепа Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Потапчук Ольга Миколаївна

Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення української літератури

Мислива-Бунько Іванна Ярославівна

Творчі вправи з української мови як один зі способів формування комунікативної компетентності учнів 5-6 класів

Власенко Олена Володимирівна, Гань Віта Петрівна

Нові освітні технології – один із чинників формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти

Семенюк Михайло Юрійович

Дистанційне навчання: технології, перспективи, проблеми впровадження та шляхи їх вирішення

Гнепа Ольга Володимирівна

Арт-терапія як важлива складова освітнього процесу педагогічного коледжу

Смоленська Юлія Віталіївна, Стрельцова Катерина Вячеcлавівна

Домашня освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти

Листопад Тетяна Миколаївна, Хоружа Віталія Віталіївна

Розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти засобами імітаційно-ігрових методів навчання

Приступа Ірина Святославівна

Інтерактивні художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах Нової української школи

Шпак Анастасія Олександрівна

Інтегративні педагогічні технології на уроках мистецтва у початковій школі

Садовська Анастасія Ярославівна

Прийоми роботи на уроках англійської мови для формування лексичних навичок молодших школярів

Чуй Катерина Ігорівна

Репрезентація творчості волинської письменниці Євгенії Назарук на уроках літератури рідного краю (на матеріалі поетичної збірки «Медунки у грудні»)

Панасюк Олександр Петрович

Шляхи формування медіаграмотності на уроках історії

Мечнік Лариса Степанівна

Формування комунікативних компетентностей у процесі викладання світової літератури

Наумчук Ольга Петрівна

Формування медіаграмотності учнів на уроках історії

Данюк Анна Олександрівна

Художня рецепція Ганни Барвінок у романі Івана Корсака «Перстень Ганни Барвінок»

Alisa Mykolaichuk, Inna Makhovych, Oksana Zhukovska

Teaching and Learning with Technology: a WebQuest format

Нєлєпова Альона Володимирівна

Методика формування та розвитку бізнес компетентностей здобувачів вищої освіти аграрного профілю

Клюд Олена Валеріївна, Шумік Марія Сергіївна

Застосування способів візуалізації у процесі викладання дисциплін професійної і практичної підготовки

Подчасова Катерина Володимирівна

Використання новітніх технологій навчання на уроках хімії в сучасній школі

Годун Катерина Олександрівна

Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання в НУШ під час виготовлення виробів з вовни

Антонюк Надія Анатоліївна, Савчук Світлана Василівна

Метод проєктів як засіб ефективного та якісного навчання

Козлова Жанна Геннадіївна

Математичне моделювання природничих процесів як засіб формування системного екологічного мислення

Саванчук Оксана Андріївна

Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час підготовки вчителів трудового навчання

Білітюк Валентин Володимирович

Використання комп’ютерних технологій для безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Патріарх Юлія Миколаївна, Поліщук Наталія Володимирівна

Аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в контексті організації дистанційного навчання

Просова Неля Іванівна

Літературне резюме як одна із форм роботи у процесі вивчення біографії письменника

Вишняк Валентина Сергіївна, Поліщук Наталія Володимирівна

Методика навчання сліпим десятипальцевим методом набору тексту

Свентик Наталія Петрівна

Вивчення чисел Мерсена та тесту Люка-Ламера на факультативних заняттях з математики в 11 класі

Mikhaleva Ekaterina Sergeevna

The use of creative technologies by teachers in the system of additional education of children

Krainenko Olena Volodymyrivna

Needs analyses as an effective approach to ESP learning in medical higher educational establishments

СЕКЦІЯ  № 3:

ТЕОРІЯ  ТА  МЕТОДИКА  НАВЧАННЯ

ауд. 22

Модератор: Гаврилюк Андрій Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Гаврилюк Андрій Павлович, Грабовський Вадим Володимирович

Працездатність 6-10-річних учнів протягом доби та тижня

Кліш Петро Аристархович, Хом’як Алла Петрівна, Хом’як Анастасія Анатоліївна

Діалогове спілкування у контексті реалізації суб‘єкт-суб‘єктної педагогічної взаємодії

Власюк Дмитро Петрович, Леферович Оксана Василівна

Особливості пізнавальної мотивації учнів при засвоєнні системи математичних знань

Подворнюк Ольга Олександрівна

Форми і методи проведення занять зі стенографії

Рибка Наталія Василівна

Випереджаюче навчання як основа формування професійних знань майбутніх спеціалістів аграрного сектору при вивченні економічних дисциплін

Хиць Руслан Андрійович

Інформація на перетині епох

Комарницька Ольга Олександрівна

Виховання толерантних взаємовідносин у дітей старшого дошкільного віку

Сидорук Валентина Миколаївна

Основні аспекти підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до реалізації завдань екологічного виховання

Сулімова Лілія Олександрівна, Зілюк Наталія Володимирівна

Роль есе у розвитку комунікативних навичок та формуванні демократичної аксіологічної компетентності студентів

Олесюк Галина Юріївна

Цінність природи та її виховний вплив на формування особистості дошкільника

Півень Олена Володимирівна

Природоохоронна діяльність як засіб виховання в дітей дошкільного віку бережливого ставлення до природи

Смоленська Юлія Віталіївна, Стрельцова Катерина В’ячеславівна

Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання

Сулімова Вікторія Сергіївна

Роль української літератури в утвердженні демократичних цінностей у сучасному суспільстві

Михальська Катерина Григорівна

Формування готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» в Сарненському педагогічному коледжі

Слободзян Ірина Миколаївна

Формування екологічної компетентності у студентів Сарненського педагогічного коледжу

Кравчук Ольга Мусіївна

Розвиток дослідницьких вмінь учнів при розвʼязуванні геометричних задач

Яремчук Інна Андріївна

Формування професійних компетенцій майбутніх вчителів трудового навчання

Ясінська Наталія Василівна

Методика як галузь педагогічної освіти

Чепелєв Олександр Олександрович

Інтеграційна політика системи освіти Європейського Союзу

Чепелєва Надія Ігорівна

Особливості дітей з неповних сімей: підготовка вчителів для роботи з цією категорією учнів

Титарчук Майя Володимирівна

Форми організації і методи навчання педагогів у східних країнах світу

Мельник Роман Миколайович

Детермінізм педагогічного такту та політичної етики в сучасній освіті України

Никонець Катерина Миколаївна

Втілення компетентнісного підходу до навчання на уроках іноземної мови в початковій школі в умовах оновленого Держстандарту початкової освіти

Бокій Наталія Вікторівна

Розвиток логічного мислення при вивченні лінійних перетворень евклідової площини

Налепа Анна Олександрівна, Головіна Ніна Анатоліївна

До питання про співвідношення методів навчання

Раковець Катерина Вікторівна

Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках читання

Гришко Світлана Вікторівна, Непша Ярослав Юрійович

Навчальні екскурсії як форма організації навчально-виховного процесу при вивченні географії

Слюсарук-Літвін Світлана Сергіївна

Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічному коледжі

Котова Кристина Олександрівна, Лиходід Олексій Сергійович

Концептуальні основи ціннісних орієнтацій школярів засобами фізичної культури та спорту

Андреєва Анна Петрівна, Андреєва Тамара Титівна, Дзюбенко Олена Володимирівна, Носаченко Володимир Миколайович

Педагогічна майстерність як умова підвищення ефективності природничо-наукової освіти

Вінніченко Дмитро Васильович

Картографічна грамотність як складова частина географічної культури учнів

СЕКЦІЯ  № 4:

ІСТОРИЧНІ  ТА  КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ  СТУДІЇ

ауд. 27

Модератор: Нагірний Микола Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Нагірний Микола Зіновійович

Семантична еволюція «руського» імені та перспективи його використання у сучасній Україні

Кінд-Войтюк Наталія Василівна

Історія Волині у науковій спадщині митрополита Анатолія (Дублянського)

Невар Іванна Сергіївна

Редемптористи як чернече згромадження УГКЦ (на прикладі Волині)

Євтушик Лілія Василівна

Село Поліське під час Другої світової війни

Невар Соломія Анатоліївна

Отець Михайло (Симонович) як перший капелан «Поліської Січі»

Солтис Василь Миколайович

Оцінка подій 1944-го року: визволення чи нова окупація?

Коваль Назар Анатолійович

Згромадження братів-піарів у духовно-культурному розвитку Волині кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

Швець Катерина Сергіївна

Ядвіга Кулєша – духовна наставниця сестер бенедиктинок

Титаренко Олександр Русланович

Леонтій Грицан як лідер харизматичного руху леонтіївців

Невар Софія Анатоліївна

Церковно-релігійна та громадська діяльність митрополита Якова (Панчука)

Кучинська Ангеліна Русланівна

Історія костелу Преображення Господнього в смт. Маневичі Волинської області

Ціко Марія Василівна

Формування патріотизму в молодших школярів засобами писанкарства

Волох Світлана Олегівна

Декоративний розпис як компонент для творчості

Божко Ольга Володимирівна

Любешівський колегіум – осередок освіти, науки та культури Волині

Дем’янюк Олександр Йосипович

Формування національної освіти в добу Гетьманату «Українська Держава» (1918)

Нагорна Дарина Олександрівна

Село Пулемець у Другій світовій війні

Вовк Дарія Володимирівна

Життя та меценатська діяльність волинської шляхтички Галшки Гулевичівни

Жалко Тетяна Йосипівна

Інструменти представлення бібліотек в онлайновому просторі (на прикладі бібілотек м. Луцька)

Главацька Вероніка Олегівна

Образ козака в телевізійній рекламі як засіб конструювання національної ідентичності

Цимбалюк Ольга Петрівна

Битва під Берестечком 1651 року: причини козацької поразки

Михалюк Володимир Сергійович

Юліан Павликовський – економіст, публіцист, кооператор та суспільно-громадський діяч Галичини першої половини XX століття

Сьох Христина Сергіївна

Зборівська битва і Зборівський договір в історії України

Васильковська Вероніка

Козаки-лицарі в українських думах

Тригубець Дарина Миколаївна

Судова реформа Кирила Розумовського (1760-1763)

Кулай Катерина

Природа села Озеро Володимирецького району Рівненської області

Данилюк Яна Миколаївна

Воєнні дії на території України в 1915-1917 pр. ХХ ст. в контексті сьогодення

Стодольна Юлія Ігорівна

Історія села Острів

Кузь Віталій Вікторович

Хрещення Київської Русі 988 році та сучасні релігійні конфлікти в Україні

Гурин Юлія Сергіївна

Данило Братковський: забутий і повернений діяч, поет та герой українців

СЕКЦІЯ  № 5:

ПЕДАГОГІЧНЕ  ТА  МИСТЕЦЬКЕ  КРАЄЗНАВСТВО

ауд. 29

Модератор: Жулковський Богдан Євгенович, кандидат мистецтвознавства, методист, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Шахраюк Богдан Степанович

Повернення із забуття: підпільна націоналістична організація учнів Володимир-Волинського педучилища

Гавда Надія Миколаївна

Промінь світла, краси та інтелігентності (пам’яті колеги О. П. Стольницької)

Сурмик Світлана Сергіївна

Викладачі музичного мистецтва у культурно-просвітницькому житті Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського (до 60-ти річчя з дня заснування циклової комісії)

Цьось Василь Анатолійович, Цьось Марія Петрівна

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського як освітнє інформаційне середовище

Загнітко Катерина Миколаївна

Етапи розвитку та поширення григоріанського хоралу: від витотків до сьогодення

Чубак Антоніна Андріївна

Декілька рефлексій з приводу творчої зрілості Роберта Шумана

Черній Аліна Миколаївна

Композиторська творчість Любави Cидоренко в контексті гендерних досліджень

Силюк Анатолій Михайлович

Творчий світ волинської художниці Валентини Михальської

Романчук Галина Дмитрівна

Тростянецька церковнопарафіяльна школа в матеріалах Державного архіву Волинської області

Черенюк Олена Іванівна, Янович Богдан Степанович

Гімназійні документи Андрія Баліцького з фондів Володимир-Волинського історичного музею

Вознюк Орися Анатоліївна

Спогади про директора гімназії імені Коперника Леона Кіселя

Скорицька Тетяна Володимирівна

Творчі сходинки Володимира Музиченка

Нагорна Дарина Олександрівна

Історія Пулемецької школи

Міщинський Антон Вікторович

Лудинська Миколаївська церква: минувшина та сьогодення

Тимчук Наталія Богданівна

Подвиг вчителя заради спасіння дітей

Подзізей Марія Миколаївна, Подзізей Григорій Ігорович

Фортепіанна творчість Володимира Птушкіна в контексті естетики постмодернізму

Білик Оксана Сергіївна

Особливості волинської писанкової орнаментики

Шпакоўская Любоў Сяргееўна

Падобны супрасльскага напеву – помнікі беларускага спеўнага мастацтва канца XVI стагоддзя

Бубін Алла Олександрівна

Фахова підготовка вихователів дошкільних інституцій на Волині у першій половині ХХ століття

Yurynets Orysia Olexandrivna

Teachers of Verba Secondary School, who have graduated from Ahatanhel Krymskyi Volodymyr-Volynskiy Pedagogical College

Вознюк Оксана Анатоліївна

Микола Черенюк – волинський педагог, музейник, художник

Борбич Микола Федотович

Тимофій Яцук – учень першої української школи на Волині

Романюк Олена Василівна

Формування позитивного іміджу навчального закладу шляхом розробки об‘єктів фірмового стилю

Волошина Наталія Нилівна

«Евритміка» Еміля Жака-Далькроза та «релятивна сольмізація» Золтана Кодая – провідні європейські музично-дидактичні системи

Старченко Катерина Петрівна

Палац Потоцьких – цікавий архітектурний об‘єкт давнього Кристинополя (Червонограда)

Солтис Василь Миколайович

Низкиницький монастир – перлина духовної культури Волинського краю

Подзізей Світлана Олександрівна

Музей декоративно-прикладного мистецтва у навчальному закладі

Соболь Марія Юріївна

Продовжуємо національні традиції

Муха Валерія Олександрівна

Мистецтво української графіки: Г. Нарбут та Н. Хасевич

Коментувати

Залишіть свій коментар або запитання і ми обов'язково Вам дамо відповідь