Суржик студентів та шляхи його подолання

Шостак О.В.
Ш80 Суржик студентів та шляхи його подолання: Навчально-методичне видання: ВВПК, 2021. 48 с.

У навчально-методичному виданні зібрано та проаналізовано найпоширеніші помилки у мовленні студентів; з’ясовано основні причини виникнення та поширення
двомовності; запропоновано найбільш ефективні методи та прийоми навчально-виховної роботи, що сприятимуть формуванню культури мовлення на уроках української мови.
Пропонується для педагогічних працівників, студентів та усіх, зацікавлених цією проблемою.