Від професійної компетентності до професійної мобільності

Гавда Н. М.
Г 12. Від професійної компетентності до професійної мобільності: навчально-методичний посібник. Володимир-Волинський: ВВПК, 2021. 112 с.

Посібник розкриває теоретико-методичні аспекти професійної компетентності, сутність інноваційної компетентності педагога в умовах закладу дошкільної освіти; сучасні підходи щодо професійної мобільності майбутніх вихователів дошкільних закладів, шляхи їх формування в умовах педагогічного коледжу.

Враховуючи цільове призначення видання, структурно передбачено блоки як теоретичного опрацювання проблеми, так і практичного спрямування, що дасть змогу продуктивно використовувати розміщені матеріали всім зацікавленим особам.

Навчально-методичний посібник адресований викладачам, здобувачам освіти педагогічних закладів, практичним працівникам спеціальності 012 «Дошкільна освіта», керівникам педагогічної практики базових закладів дошкільної освіти для підвищення рівня їх професійної та методичної грамотності.