Формування комунікативних умінь здобувачів освіти початкових класів засобами проєктної технології

Лупенко-Ковтун С.М.
Л 85 Формування комунікативних умінь здобувачів освіти початкових класів засобами проєктної технології: Методичні рекомендації. ВВПК, 2021. 55 с.

Варто зазначити, що формування комунікативних умінь здобувачів освіти початкових класів завжди було і залишається актуальним завдання учителя-класовода, адже це складає основу комунікативної компетенції – здатності особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.

Методичні рекомендації комплексно характеризують поняття «проєктна технологія» та визначають особливості процесу формування комунікативних умінь засобами проєктної технології на уроках літературного читання, також розкривають зміст педагогічної діяльності вчителя, спрямованої на реалізацію проєктної технології.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам вищих навчальних педагогічних закладів.