Щоденник з педагогічної практики «Пробні уроки»

Б 61 Щоденник з педагогічної практики / Укладачі : О.С. Білик, Л. Л. Катинська, О.П. Пелех. ВВПК, 2021. 48 с.
Щоденник побудований відповідно до програми педагогічної практики «Пробні уроки» та визначає потребу реалізації мети художнього виховання школярів, розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності, містить зміст, завдання, обов’язки студента під час
здійснення практики, схеми структурування конспектів уроків, гуртків, спостережень. Подано інноваційні стратегії НУШ та бланки записів необхідної документації.
Запропоновані матеріали допоможуть студенту правильно і якісно здійснювати освітню діяльність, апробувати систему уроків в сучасній загальноосвітній школі, вести шкільну документацію.
Адресується здобувачам освіти за спеціальністю 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» педагогічного коледжу, які проводять пробні уроки та гурткову роботу в закладах загальної середньої освіти, керівникам практики, вчителям-практикам.