Навчальна практика

Зілюк Н.В., Павлюк Л.В.
З 61 Навчальна практика: Методичні рекомендації. Володимир-Волинський: ВВПК, 2021. 64 с.

Ділова гра – один із ефективних методів формування професійно-комунікативної компетентності студентів, оскільки передбачає імітацію професійних дій, входження в роль, вирішення виробничих завдань.

У методичних рекомендаціях подано теоретичні основи організації та проведення ділової гри як основної складової ігрових технологій, визначено особливості проведення технологічної практики у формі ділової гри.

Призначений для викладачів та здобувачів освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)» закладів освіти.