Збірник тестових завдань з культурології та історії України

Стрільчук М.С.
С85 Збірник тестових завдань з культурології та історії України: Практикум. ВВПК, 2020. 172 с.

Навчальний посібник складений відповідно до вимог навчального плану, програм з культурології та історії України (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми та містить завдання з урахуванням аудиторної і самостійної роботи студентів.
Усі завдання посібника розподілені за темами. У кожній темі розміщені завдання, в яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь.
Призначений для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013. Початкова освіта, 014.10 Середня освіта (Трудове навчання), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство) педагогічного коледжу.