Спостерігаємо та досліджуємо: організація спостережень за об’єктами природи навесні

Сидорук В.М.
С 41 Спостерігаємо та досліджуємо: організація спостережень за об’єктами природи навесні: Методичні рекомендації. Володимир-Волинський: ВВПК, 2021. 40 с.

Методичні рекомендації складені відповідно до вимог навчального плану, програми курсу «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою», Базового компонента
дошкільної освіти. У них розкрито важливість спостережень для формування в дітей пізнавального інтересу до розмаїття світу природи, виховання гуманного й шанобливого ставлення.

До змісту рекомендацій включено орієнтовний алгоритм 10 спостережень за об’єктами та явищами природи навесні, а також вказівки щодо змісту їх проведення. Запропоновано практичний матеріал для організації спостережень: загадки, ігри, легенди, творчі завдання, що допоможе зробити кожне спостереження змістовним та цікавим для дошкільників, емоційно підсилять їх враження.
Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.