Види і жанри образотворчого мистецтва в закладі дошкільної освіти: сучасні підходи

Сєрова Л.В.
С 32 види і жанри образотворчого мистецтва в ЗДО: сучасні підходи: Навчально-методичний посібник: ВВПК, 2021. 56 с.

Навчальний посібник побудований відповідно до вимог навчального плану, програми з курсу «Образотворче мистецтво в сучасному закладі дошкільної освіти», робочої програми за кредитно-модульною системою організації навчання, Базового компонента дошкільної освіти та варіативних освітніх програм для дітей дошкільного віку.

Призначений для викладачів і студентів педагогічних освітніх закладів спеціальності 012 Дошкільна освіта.