Впровадження методу проектів як педагогічної технології на заняттях хімії

Матвейчук Г.В.
М 33 Впровадження методу проєктів як педагогічної технології на заняттях хімії: навчально-методичний посібник. ВВПК, 2021. 56 с.

Метод проєктів як педагогічна технологія органічно вписується у процес вивчення багатьох навчальних дисциплін, зокрема хімії. Застосування методу допомагає формувати критичне і творче мислення у здобувачів освіти, які становлять основу інтелектуального розвитку людини.

У посібнику описана історія виникнення методу проєктів, визначено мету і завдання навчального проєктування, подано вимоги до даної педагогічної технології, класифікацію, методику та організацію роботи над проєктами різних типів.

Призначений для викладачів, учителів, студентів педагогічних закладів.