Коледж долучився до STEM Discovery Week 2019

STEM Discovery Week 2019 - це спільна міжнародна ініціатива, яка запрошує освітні заклади в усій Європі та світі, щоб відсвяткувати навчання в галузі науки, техніки, інженерії та математики (STEM). Третій рік поспіль у квітні освітяни України долучаються до проведення Європейського STEM-тижня. Це час, коли  педагогічні працівники, студентська та учнівська молодь, батьківська громадськість і всі зацікавлені сторони об‘єднують зусилля, щоб продемонструвати, як використовуються в освітній діяльності найкращі практики, навчальні матеріали та інші ресурси.

В поточному році девізом STEM Discovery Week 2019 є вислів "кращі практики використання інноваційних ресурсів STEM". Основна увага кампанії цього року полягає у демонстрації того, як навчальні матеріали та інші інформаційні ресурси використовуються в освітній діяльності.

Наш коледж також прийняв участь у STEM Discovery Week 2019. Викладачем математики та інформатики Патріарх Юлією Миколаївною було 23 квітня 2019 року проведено для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)» STEM-екскурсію на території ДІКЗ «Стародавній Володимир». Метою проведення навчальної інтегрованої STEM-екскурсії є демонстрація зв'язку між наукою та повсякденним життям, підтримка та розвиток допитливості студентів, розвиток критичного мислення. Основне завдання STEM-екскурсії  –  показати студентам навчальні предмети не просто як набір наукових фактів та законів, а як спосіб мислення у контексті запитань: «Як наука пов’язана з моїм життям? Яким є вплив на суспільство, в якому я живу (громаду, село чи місто)?». Другокурсники, після аудиторного вивчення теми «Об’єми геометричних тіл», використовували одержані знання на практиці під час екскурсії. Майбутнім організаторам зв’язків з громадськістю сподобалось знаходити, користуючись сучасними гаджетами,  відповіді на питання за допомогою QR-кодів.

Проведене цього ж дня Вишняк Валентиною Сергіївною відкрите заняття з основ програмування на тему «Введення та виведення двовимірних таблиць» було також з елементами STEM. Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за допомогою  сервісу Kahoot! відповідали на тестові завдання, створювали програми, демонстрували результати її виконання, що показало рівень обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях.