В коледжі відбулась конференція: «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти» 10.01.2018 року

На виконання основного завдання роботи коледжу у 2017/2018 навчальному році, а саме, забезпечення організаційно-педагогічних умов, необхідних для зростання наукового потенціалу педагогічних працівників коледжу в умовах імплементації положень Закону України «Про вищу освіту» та в зв’язку з відзначенням 100-річчя Національної академії наук України 10.01.2018 року у коледжі проведена науково-теоретична конференція на тему: «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».

Зокрема, наголошено, що у 2018 році Україна відзначає 100-річчя Національної академії наук на державному рівні. Згідно з указом президента Петра Порошенка від 18 травня 2017 року № 136/2017 Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України «…такі заходи покликані підкреслити важливість проведення наукової діяльності для держави та суспільства, подальшого розвитку вітчизняної економіки на інноваційній основі, а також дозволять засвідчити повагу до самовідданої праці багатьох поколінь українських вчених», – йдеться на сайті глави держави.

Цікаво та змістовно виступили педагоги з такими доповідями:

  1. Михайло Пилипович Кравчук – наймолодший дійсний член Всеукраїнської академії наук – Гнепа О.В., викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, кандидат педагогічних наук;
  2. Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів – Жулковський Б.Є., кандидат мистецтвознавства;
  3. Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти – Білик О.С.;
  4. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів –  Черниченець А.У.;
  5. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога – Самарчук В.Є.;
  6. Використання проектних технологій на заняттях як важливий фактор професійного розвитку педагога – Вітрук О.А.;
  7. Готовність викладачів коледжу до роботи з обдарованими студентами –  Семенюк Н.В.;
  8. Упровадження інноваційних технологій в роботі з батьками як складова підвищення професіоналізму вихователя гуртожитку – Стрільчук Н.А.

Як підсумок, було зазначено, що сучасна вітчизняна освітня система не стоїть осторонь від світових інновацій щодо розвитку фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти. Включення України у загальносвітові політичні, соціально-економічні і культурні процеси, розвиток європейської інтеграції робить важливим такий напрям роботи з молоддю. Сучасні суспільно-політичні реалії в Україні наочно демонструють важливість соціальної активності громадян та їхньої політично-правової культури для становлення демократичної держави. Відповідно не лише перед педагогічною громадськістю, але й перед усім суспільством стоїть гостра необхідність впровадження комплексу соціально-педагогічних заходів з метою підготовки молоді до життя в умовах демократичного суспільства.

Суспільна потреба в освіті особистості посідає важливе місце у низці державних документів, у яких підготовка молоді до відповідального і усвідомленого життя та діяльності у демократичній правовій державі, громадянському суспільстві визначається пріоритетним напрямом освіти. Оскільки першочерговим завданням освітнього процесу є підготовка молоді до повноцінного життя та праці, випускник сучасного освітнього закладу повинен вміти гнучко адаптуватися до різноманітних життєвих ситуацій, самостійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці, бути суспільно активним, комунікабельним, контактним в різноманітних соціальних групах, уміти критично мислити, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити із них.

Таким чином, реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання.

Методист Н.М. Гавда