Наукові здобутки викладача коледжу Василя Цьося

Активним молодим науковцем є викладач інформатики, завідувач мистецько-технологічним відділенням Цьось Василь Анатолійович.

Пропонуємо Вашій увазі список його наукових здобутків за останніх декілька років.

I. Участь у науково-практичних конференціях

1. Цьось В. А. Науково-методичні особливості використання соціальних мереж в освіті / В. А. Цьось // Педагогіка: традиції та інновації : Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 130–133.

2. Цьось В. А. Соціальні мережі як засіб навчання та виховання в умовах ВНЗ / В. А. Цьось // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОВ-2017) : Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25-27 травня 2017 р.). – Луцьк : Інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 102–104.

3. Цьось В. А. Умови успішного формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у педагогічному коледжі / В. А. Цьось // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26 жовтня 2017 р.). – Луцьк : Терен, 2017. – С. 137–141.

4. Цьось В. А. Професійний веб-сайт навчального закладу як умова формування інформаційної компетентності громади / В. А. Цьось // Педагогічне краєзнавство Волині : Матеріали наук.-практ. конф. (м. Володимир-Волинський, 29 березня 2018 р.). – Володимир-Волинський : Інф.-вид. відділ ВВПК, 2018. – С. 250–254.

5. Цьось В. А. Перспективи використання CMS DRUPAL в освітньому середовищі України / В. А. Цьось // Інформаційні технології – теорія та практика : Матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Нововолинськ, 23 травня 2018 р.). – Нововолинськ : ОЦ НЕМК, 2018. – С. 87–89.

6. Цьось В. А. Агатангел Кримський – перший вчений секретар Української академії наук / В. А. Цьось // Сучасна наука та освіта Волині : Матеріали наук.-практ. конф. (м. Володимир-Волинський, 22 листопада 2018 р.). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С. 32–34.

7. Цьось В. А. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського як освітнє інформаційне середовище / В. А. Цьось // Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу (м. Володимир-Волинський, 28 листопада 2019 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 38–42.

8. Цьось В.А. Феномен Агатагела Юхимовича Кримського / Цьось В.А.. // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : Матеріали Х Міжнаролної наук.-практ. конф. (Київ - Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.)  – Хмельницький : НВЦ "Майстер" Хмельницького національного цніверситету, 2019.

ІІ. Участь в інших наукових заходах

– круглий стіл «Сучасний молодий науковець: виклики та перспективи»; м. Луцьк, 15 травня 2019 р.;

– мистецький симпозіум «Старовинна музика – сучасний погляд»; м. Володимир-Волинський, 5-6 червня 2019 р.

IIІ. Організаційно-наукова діяльність

– член оргкомітету науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині»; Луцьк – Володимир-Волинський, 2018 р.;

– член оргкомітету мистецького симпозіуму «Старовинна музика – сучасний погляд»; Володимир-Волинський, 2019 р.

– член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу  «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття»; Володимир-Волинський, 2019 р.;

IV. Редагування, верстка, дизайн наукових збірників

– Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 листопада 2018). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 568 с. – ISBN 978-617-7129-70

– Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 532 с. – ISBN 978-966-940-273-8

V. Адміністративно-наукова діяльність

– заступник голови Ради молодих науковців ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (2017-2019рр.);

– асоційований член Регіональної ради молодих учених при Управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

VI. Нагороди за наукову діяльність

– Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю та активну участь у підготовці науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині"»; м. Луцьк, 2018 р.;

– Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «За активну участь в організації та проведенні мистецького симпозіуму "Старовинна музика – сучасний погляд"»; м. Луцьк, 2019 р.

- Подяка коледжу "За активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття»"; м. Володимир-Волинський, 2019 р.

- Почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації "За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 80-річчя коледжу"; м. Луцьк, 2019 р. (наказ від 14.11.2019 №225-к)