Науково-практична конференція "Сучасна наука та освіта Волині"

ПРОГРАМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ – 22 листопада 2018 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ – приміщення Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

П О Р Я Д О К   Р О Б О Т И

10:00 – 11:00 – Реєстрація учасників

11:00 – 12:20 – Пленарне засідання

12:20 – 13:00 – Coffee break

13:00 – 16:00 – Секційні засідання

Регламент доповіді – до 10 хв.

П Л Е Н А Р Н Е   З А С І Д А Н Н Я

Модератор:

Жулковський Богдан Євгенович – кандидат мистецтвознавства, перший заступник голови регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, голова циклової (предметної) комісії мистецьких дисциплін ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

Савченко Олександр Ілліч – голова Волинської обласної державної адміністрації, кандидат юридичних наук

Плахотна Людмила Володимирівна – начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

Саганюк Петро Данилович – міський голова Володимира-Волинського

Савельєв Микола Григорович – директор ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», кандидат педагогічних наук, викладач-методист

Назарук Олена Ігорівна – голова регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, кандидат юридичних наук, доцент

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Нагірний Микола Зіновійович

Інституціоналізація академічної науки в Україні: історичний вимір

Данилюк Ніна Олексіївна

Агатангел Кримський – організатор Української академії наук, мовознавець і письменник

Толстіхіна Галина Андріївна

Мала академія наук – школа становлення юного науковця

MASTER CLASS

Онисько Галина Дмитрівна, Єдинак Оксана Григорівна

Сучасна наукова комунікація: інструменти для вивчення та оцінки наукових журналів, підготовки та просування наукового дослідження

С Е К Ц І Й Н І   З А С І Д А Н Н Я

СЕКЦІЯ 1. СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ПІДСЕКЦІЯ 1.1. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

Модератори:

Данилюк Ніна Олексіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Чуй Катерина Ігорівна – кандидат філологічних наук, асоційований член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач української мови та літератури Волинського коледжу Національного університету харчових технологій

Галицька Олена Богуславівна

Мультикультуралізм літературного простору Німеччини ХХІ століття

Ткач Оксана Миколаївна

Німецько- та шведськомовний рекламний дискурс: лінгвопрагматичний та гендерний підхід

Гончарук Світлана Вікторівна, Місюк Юлія Василівна

Особливості англійських пестушок, потішок та забавлянок

Давиденко Тетяна Анатоліївна

Кольоратив червоний крізь призму українського світогляду

Романова Оксана Анатоліївна

Ізоморфні та відмінні риси двофонемних та чотирифонемних сполук у текстах різних функціональних стилів

Семенюк Лариса Степанівна

Літературне краєзнавство в системі підготовки філологів у вищій школі

Шульська Наталія Миколаївна

Видавничі особливості артбуків

Лазука Анастасія Іванівна, Шульська Наталія Миколаївна

Нові книжкові форми: фліпбук і фензін

Яручик Віктор Павлович

Історичні витоки прози Йосипа Струцюка

Римар Наталія Юріївна

Цитування як один із прийомів інтертекстуальності в художніх текстах Ніни Бічуї

Потапчук Ольга Миколаївна

Функціональні вияви та процеси в економічній терміносистемі української мови (на матеріалі творів Івана Франка)

Мохнюк Ілля Вадимович

Трансформація життєвої правди в художню: до історії реалізації задуму роману «Століття Якова» Володимира Лиса

Мислива-Бунько Іванна Ярославівна

Складні дієслова в мові сучасної української преси: дериваційний аспект

Шостак Галина Степанівна

Розвиток критичного мислення у процесі вивчення творів Василя Сухомлинського на уроках літературного читання

Шиманська Юлія Валеріївна

Фразеологічний корпус мови як об’єкт дослідження антропоцентричних студій

Юринець Галина Миколаївна

Поезія полеглих, розстріляних і засланих у 1920–1945 роках

Дружук Ірина Михайлівна

Дослідження фонетики говірок Волинського Полісся (20–70-ті роки XX століття)

Бик Тетяна Олександрівна

Рекомендації щодо оптимізації зображального контенту у вітчизняній дитячій книзі

Дмитріюк Юлія Василівна

Візуалізація дитячої книги: запити юного читача в період соціокультурних змін суспільства

Olha Vasylchuk

Znaczenie badań nad dwujęzycznością i wielojęjzycznością dla współczesnej nauki i dla społeczeństwa

Романюк Артур Юрійович

Особливості створення вдалих ексклюзивних заголовків у волинських інтернет-виданнях

Чуй Сергій Валерійович

Естетичні погляди Василя Слапчука

ПІДСЕКЦІЯ 1.2. ПСИХОЛОГІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ

Модератори:

Назарук Олена Ігорівна – кандидат юридичних наук, голова регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, доцент кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Нагірний Микола Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент, викладач ВКНЗ «Володимир-Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

Панасюк Олександр Петрович

Українська академія наук: екскурс у 1918–1921 роки

Цьось Василь Анатолійович, Цьось Марія Петрівна

Агатангел Кримський – перший вчений секретар Української академії наук

Федотова Тетяна Володимирівна

Відмінності у вияві довіри в підлітків із різною гендерною ідентичністю

Кихтюк Оксана Василівна

Психоемоційні особливості переживання страхів у підлітків

Магдисюк Людмила Іванівна, Павлова Богдана Василівна

Психокорекційна робота практичного психолога з неповнолітніми правопорушниками

Нагірний Микола Зіновійович

Мерянська земля як прабатьківщина російського етносу в контексті київсько-московських суперечок за «руську» спадщину

Дударчук Любомир Вікторович

Становище педагогічних працівників на Волині в роки німецької окупації (1941–1944)

Чайка Роман Анатолійович

Роль юридичних клінік у професійній підготовці студентів-правників

Щербюк Наталія Юріївна

Міжнародні стандарти праці – необхідна умова становлення України як соціальної держави

Попович Надія Романівна

Значення міжнародного співробітництва судово-експертних установ

Коваль Петро Сергійович

Особливості та форми використання мультимедійних засобів при викладанні суспільних дисциплін

Шутовська Людмила Василівна

Особливості соціокультурних маркерів публіцистичного стилю при формуванні соціокультурної компетенції майбутніх вчителів

Куцай Наталія Сергіївна

Особливості підліткової соціалізації в сучасному суспільстві

Борбелюк Ірина Володимирівна

Міжнародно-правовий досвід застосування інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок

Ключук Юлія Миколаївна

Діяльність товариства «Просвіта» у 1868 – 1923 рр. (на прикладі матеріалів Львівського державного історичного архіву)

Аханова Алла Володимирівна

Образ «Я» як детермінанта соціальної поведінки особистості

Луцюк Володимир Сергійович

Практична діяльність у професійній підготовці студентів юридичного відділення

Бойчук Наталія Русланівна

Поселення Трохимбрід у світовій історії

Левкова Дарія Валеріївна

Костюхнівка у ХХ – на початку ХХI століття: від бойових дій до діалогу

Музичук Ольга Миколаївна

Волинські терени у Другій світовій війні: вибрані аспекти

Давидюк Людмила Миколаївна, Сахно Ірина Миколаївна

Жінки Волині: сумісність інтелекту і краси

Шимчук Наталія Іванівна

Марко Антонович – дослідник історії та історіографії України

Распопов Євгеній Іванович

Іморталізм як категорія соціогуманітарного дискурсу

Мельничук Ольга Вікторівна

Німецько-українські культурні контакти у 1917 р. – на початку 1920-х рр.

Гула Оксана Григорівна

Поширення знань про Україну в освітньому середовищі Республіки Хорватія

Боярчук Ігор

Особливості порядку залучення експерта в кримінальному провадженні України: новели законодавства

ПІДСЕКЦІЯ 1.3. МИСТЕЦТВО. КУЛЬТУРА. РЕЛІГІЯ

Модератори:

Ткачик Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, заступник голови регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Загнітко Катерина Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

Kateryna Zahnitko

Die Methodologie und Forschung des Gregorianischen Chorals

Bohdan Zhulkovskyi

Kontakia in the Triodia of Kyiv Metropolia during the Jerusalem Typikon Epoch (Idiomela, Automela and Prosomoia)

Bożena Korczyńska

Ukraiński flet podłużny: ewolucja od instrumentu tradycyjnego do artystycznego

Мілоста Ольга Ігорівна

Флейтові аерофони в іконографічних джерелах історичних територій України XIV – XVIII століть

Шпакоўская Любоў Сяргееўна

Шляхі адраджэння царкоўна-пеўчай традыцыі часоў Вялікага княства Літоўскага ў сучаснай музычнай культуры Беларусі

Коменда Ольга Іванівна

Станіслав Людкевич – митець універсального обдарування

Сондей Стефанія Орестівна

Презентація електронного рукописного архіву Стефанії Туркевич-Лукіянович у контексті сучасних досліджень творчості композиторки

Подзізей Григорій Ігорович, Подзізей Марія Миколаївна

Анрі Томазі (1901–1971). Концерт для саксофона з оркестром

Семенюк Наталія Вікторівна

Феофан Щегельський – реорганізатор баянного мистецтва Волині

Ткачик Олександр Олександрович

Ансамбль Хрестовоздвиженської церкви у Колках

Приступа Ірина Святославівна

Загорівсько-Вощатинський іконостас – видатний мистецький твір Іова Кондзелевича

Вознюк Андрій Олександрович

Релігія та культура: проблеми взаємовпливу

Гулюк Ігор Юрійович

Філософія у контексті єзуїтської освітньої системи: поняття та еволюція сприйняття

Дяченко Вікторія Михайлівна

Вивчення регіональної історії Олександром Цинкаловським (на прикладі Володимирщини)

Біланчук Богдана Русланівна

«Товариство прихильників православної освіти й охорони традицій православної віри імені митрополита Петра Могили» у розвитку православ’я на Волині І половини ХХ століття

Невар Іванна Сергіївна

Церковно-релігійна та суспільна діяльність митрополита Олексія (Громадського) на Волині

Титаренко Олександр Русланович

Протоієрей Михаїл Попель у національно-релігійному відродженні Волині І половини ХХ століття

Мельник Софія Вікторівна

Харизматичний рух карповців на Волині (на прикладі деномінації Маневицького району)

Швець Катерина Сергіївна

Марія Цюприк – Матір села

Павлюк Юлія Миколаївна

Хустка у традиційній культурі українців (за матеріалами Старовижівського району Волинської області)

Титаренко Наталія Олександрівна

Музейні програми як складова інноваційного освітнього процесу школи (на прикладі музею історії села Прилісне)

Микитюк Оксана Анатоліївна

Роль святинь рідного краю у моральному вихованні учнів в умовах Нової української школи

СЕКЦІЯ 2. ПРИРОДНИЧІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ПІДСЕКЦІЯ 2.1. ГЕОГРАФІЯ. БІОЛОГІЯ

Модератори:

Голуб Геннадій Сергійович – кандидат географічних наук, асоційований член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Гаврилюк Андрій Павлович – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

Ланшина Людмила Володимирівна

Павло Аполлонович Тутковський – видатний український геолог, гідролог, гідрограф, академік АН України та АН Білорусії

Ільїн Леонід Володимирович, Ільїна Ольга Вікторівна

Озерний фонд Волинської області: оцінювання та використання

Барський Юрій Миколайович, Голуб Геннадій Сергійович, Погребський Тарас Георгійович

Методика дослідження особливостей організації органів влади та місцевого самоврядування

Безсмертнюк Тарас Петрович, Мельнійчук Михайло Михайлович, Ахмедов Богдан Михайлович

Еколого-географічні аспекти рекреаційного природокористування в межах природоохоронних територій

Павловська Тетяна Сергіївна, Бондарчук Ростислав Іванович, Лихач Марія Іванівна, Ляшук Катерина Миколаївна

Багаторічна динаміка річкового стоку Турії (гідропост Ковель)

Нечипорук Максим Анатолійович, Гринасюк Анастасія Русланівна

Розробка моделі екологічної стежки «Вікно в світ птахів»

Федонюк Віталіна Володимирівна, Павлусь Андрій Михайлович

Аналіз динаміки грозових явищ на Волині протягом останнього десятиріччя

Нетробчук Ірина Марківна, Горбач Вікторія Віталіївна

Мікрокліматичні спостереження у місті Луцьку та його околицях

Коваль Олександр Вікторович, Ахмедов Богдан Михайлович

Ґрунтове різноманіття водозбору озера Білого

Федонюк Віталіна Володимирівна, Костів Орест Тарасович

Дослідження динаміки опадів на Волині в контексті глобальних змін клімату

Шульський Микола Володимирович

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії в умовах Нової української школи

Ланшина Людмила Володимирівна

Едвард Рюле – польський геолог, геологічний картограф, дослідник Волинського Полісся

Лінченко Анастасія Валентинівна

Забезпеченість питною водою населення Єланецького району Миколаївської області як актуальна екологічна проблема

Лях Юрій Єремійович, Андрійчук Ольга Ярославівна, Грейда Наталія Богданівна

Становлення фізичної терапії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Голуб Сергій Миколайович, Левкович Ірина

Ефективність використання добрив під моркву в ґрунтово-кліматичних умовах Волинської області

Яцюк Софія, Поручинська Тетяна Федорівна

Вплив кольору на показники уваги та розумової продуктивності людини

Гаврилюк Андрій Павлович, Мелех Володимир Юрійович

Обґрунтування навантажень «годин фізичної культури» в групах продовженого дня з урахуванням динаміки працездатності учнів 8-9 років

Фіщук Оксана Сергіївна

Септальні нектарники однодольних

Лісовська Тетяна Павлівна, Козловська Яна Ігорівна, Ковальчук Людмила Володимирівна

Цитотоксичний і мутагенний вплив пестициду Антракол на меристему цибулі Allium cepa

Герасимюк Ольга Іванівна

Спосіб утримання кролів – запорука успіху галузі в умовах особистих господарств Волинської області

Грицай Василь Михайлович

Лікування тварин фітопрепаратами – актуально і безпечно

Назаркевич Роман Теодозійович

Фітотерапія при шлунково-кишкових хворобах новонароджених телят

Свереда Богдан Олегович, Голуб Валентина Олександрівна

Біологічні особливості видів роду Catalpa Scop., інтродукованих у Волинській області

Лісовська Тетяна Павлівна, Клекоць Денис Михайлович

Біомоніторинг забруднення атмосферного повітря міста Луцька за якістю пилку липи

Харук Лариса Миколаївна

Війна і екологія: приклад Донбасу

Боярин Юлія Леонідівна, Кузьмішина Ірина Іванівна

Біоморфологічні особливості неморальних видів судинних рослин Рожищенського району

ПІДСЕКЦІЯ 2.2. ТЕХНІЧНІ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Модератори:

Ройко Олександр Юрійович – кандидат технічних наук, заступник голови регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Волинського коледжу Національного університету харчових технологій

Поліщук Микола Миколайович – кандидат технічних наук, дійсний член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету

Бурчак Ігор Несторович, Величко Володимир Леонідович, Головачук Ігор Павлович

Використання 3D голографічних зображень у навчальному процесі

Ройко Олександр Юрійович

Методика дискретизації кривих з оцінкою та врахуванням їх кривини

Саварин Павло Вікторович, Поліщук Микола Миколайович

Вибір JavaScript фреймворку для front-end розробки

Вовк Петро Богданович

Файли MS Office «зсередини»

Поліщук Наталія Володимирівна

Порівняння програм для зберігання паролів

Сахарчук Вадим, Козінець Ернест

Етапи реалізації фриланс-проекту по створенню веб-сайту

Дзюбак Юрій Петрович, Гаврилюк Дмитро

Моделювання та тривимірний друк заводу «Кроноспан»

Мерчук Максим

Криптографічна бібліотека на Java

Пасальська  Юлія Валеріївна, Регешук Аліна Михайлівна

Україна – нова стартап-нація

Гринюк Сергій Васильович, Поліщук Микола Миколайович

Інтерактивні технології як засіб навчання в закладах освіти

Потапюк Лілія Миколаївна, Масовець Олена Андріївна

Застосування технологій віртуальної реальності в освіті

Ясінська Оксана Володимирівна

Особливості вживання кіберблоку Користувач системою (System user) в сучасній англійській комп’ютерній неології

Костюк Олександр Анатолійович

Розвиток мовлення майбутніх педагогів засобами мобільних технологій

Шевчук Микола Анатолійович

Методика викладання загальнотехнічних дисциплін в аграрних закладах І‑ІІ рівнів акредитації за напрямом підготовки 208 «Аграрні науки та продовольство»

Мартинюк Олександр Олександрович

Перспективи використання смартфонів у навчальному експерименті з фізики

Бурбан Олександр Вікторович, Луньов Сергій Валентинович, Зімич Андрій Іванович

Розрахунок параметра анізотропії часів релаксації для різних моделей зони провідності кристалів n-Ge

Кавара Артем Олегович

Переробка шліфувальних шламів

Галінський Максим

Створення пристрою для перевірки опт опар

Кривець Лілія Адамівна, Ващук Олександр Валерійович

АЕС на швидких нейтронах як вихід з енергетичної кризи

Головіна Ніна Анатоліївна, Налепа Анна Олександрівна

Викладачі фізики на Волині в горнилі підготовки Національної академії наук України: штрихи до портрету

Романюк Людмила Семенівна

Математик від Бога, педагог – від серця

Гнепа Ольга Володимирівна

Співпраця Михайла Кравчука з Українським науковим товариством

Ільїн Олександр Олександрович, Лебедь Ярослава Олександрівна

Візуаліція даних у презентаціях

Дзіковська Юлія Миколаївна

Особливості формування звітної документації студента

Ващук Богдан Володимирович

Офісні пакети: порівняльна характеристика

СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Модератори:

Динько Інна Михайлівна – кандидат економічних наук, дійсний член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Технічного коледжу Луцького національного технічного університету

Зубчик Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, дійсний член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Ковельського промислово-економічного коледжу

Геліч Наталія Вадимівна

Економічний розвиток України: шляхи активізації науково-інноваційної діяльності

Давидюк Оксана Степанівна

Важливість застосування методів мотивації праці персоналу на підприємстві

Динько Інна Михайлівна

Сучасний стан цукрової галузі України

Зубчик Світлана Миколаївна

Етапи організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах

Капітула Анна Петрівна, Іщук Леся Іванівна

Світова валютна система

Карпук Світлана Олександрівна

Шляхи вдосконалення обліку і документального оформлення розрахунків з оплати праці

Лорві Ірина Федорівна

Система управління інноваційною діяльністю рекламного агентства

Мисковець Марія Володимирівна

Бюджетування як один із шляхів удосконалення обліку виробничих витрат

Михалевич Вадим Миколайович

Внутрішньогосподарський контроль зворотних відходів та його організація на швейних підприємствах

Михалевич Світлана Гнатівна

Облік транспортно-заготівельних витрат та шляхи його удосконалення

Мотика Аня Сергіївна

Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства

Осипчук Оксана Олександрівна

Маркетинг в соціальних мережах

Пиріг Світлана Олександрівна

Платіжні системи в розвитку безготівкової економіки

Рижук Олена Олександрівна, Рижук Ірина Анатоліївна

Персональний брендинг як інструмент досягнення конкурентних переваг у бізнесі

Румін Сергій Миколайович

Аграрний сектор економіки України: прогнози і тенденції розвитку

Смолич Дарія Валеріївна

Розробка секторальних стратегій експорту товарів і послуг України

Павліха Наталія Володимирівна, Хомюк Наталія Леонідівна

Особливості формування об’єднаних територіальних громад у Волинській області

Чиж Наталія Михайлівна

Формування кредитних ресурсів банків

СЕКЦІЯ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

ПІДСЕКЦІЯ 4.1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Модератори:

Кравчук Ольга Мусіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і математичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Гнепа Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, асоційований член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

Бубін Алла Олександрівна

Материнська школа Олени Пчілки

Марчук Сергій Степанович

Кафедрі психолого-педагогічних дисциплін – 5 років. На шляху становлення: від предметної секції – до кафедри: історія, здобутки, перспективи

Гнепа Ольга Володимирівна

Роль Михайла Кравчука у функціонуванні Української академії наук у 20-30 роки ХХ століття

Куліш Владислав Русланович

Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів крізь призму ідей К. Д. Ушинського

Левчук Каріна Олександрівна

Саморозвиток вчителя в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського

Пилюк Ольга Олександрівна

«Школа радості» Василя Сухомлинського як модель Нової української школи

Бондар Людмила Миколаївна

Формування комунікативної компетентності школярів з особливими потребами на уроках української мови

Левицька Валентина Анатоліївна

Формування естетичної культури методами проектів на уроках трудового навчання

Замелюк Марія Іванівна

Розвиток пізнавального інтересу дитини дошкільного віку засобами авторської казки

Кравчук Ольга Мусіївна

Психологічні основи підвищення якості підготовки майбутнього вчителя математики при вивченні аналітичної геометрії

Кульчицька Анна Валеріївна, Гошовська Дарія Тарасівна

До питання підготовки фахівця з психологічного супроводу материнства та дитинства: освітній аспект

Ройко Лариса Леонідівна, Ройко Ольга Олегівна

Значення курсу «Математика для економістів та економічне моделювання» у підготовці студента факультету міжнародних відносин

Шахраюк Богдан Степанович

Особливості психологічного супроводу педагогічної практики студентів педагогічного коледжу

Борисюк Людмила Василівна

Проблемне навчання як один із засобів формування творчого мислення на заняттях зарубіжної літератури

Костюк Валентина Миколаївна, Гніровська Олена Зіновіївна

Активізація професійної миследіяльності педагогів засобами ігрового моделювання

Прокопенко Наталія Василівна

Проблема підготовки вчителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Демчук Світлана Миколаївна, Коць Михайло Онисимович

Особливості діагностики уваги молодших школярів з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення

Шуст Людмила Миколаївна

Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами українського фольклору

Шахраюк Леся Володимирівна

Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах дослідно-експериментальної роботи

Пивовар Вікторія Віталіївна

Гендер як один із детермінантів формування поведінки молодшого школяра

Савенко Іванна Романівна

Педагогічні можливості домашньої освіти

Цейч Руслана Юріївна, Солодуха Василина Михайлівна

Особливості використання наочного матеріалу у навчально-виховному процесі

Мельничук Оксана Вікторівна, Ярощук Наталія Петрівна

Профілактика та корекція агресивності у старших підлітків

Замелюк Володимир Володимирович

Особливості розвитку сприйняття дітей молодшого шкільного віку

ПІДСЕКЦІЯ 4.2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ

Модератори:

Юринець Олександр Олексійович – кандидат педагогічних наук, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»

Клімук Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, дійсний член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»

Юринець Олександр Олексійович

Проблеми підготовки педагогічних кадрів на Волині

Альохіна Оксана Петрівна

Дослідження нетрадиційних форм організації методів навчання у професійній освіті

Бігун Олександр Миколайович

Особливості реалізації тьюторської технології навчання в системі вищої освіти Великої Британії

Боголюбова Марина Михайлівна

Перспективи розвитку сучасної медіаосвіти у вищій школі України

Бусько Марія Петрівна, Редчук Римма Олександрівна

Професійні комунікативні якості викладача вищої школи

Ясінська Наталія Василівна

Розвиток професійної компетентності педагога як умова формування освітнього середовища

Жила Лариса Афанасіївна

Вчити так, щоб навчити діяти

Кавара Вікторія Володимирівна

Інтегрований підхід до викладання іноземної мови та профільних дисциплін

Кадебська Елеонора Володимирівна

Особливості розвитку вищої освіти в сучасному інформаційному просторі

Лазорко Ольга Валеріївна

Специфіка викладання арт-терапії для майбутніх психологів

Онкович Ганна Володимирівна

Медіадидактика як парасольковий термін

Потапюк Лілія Миколаївна

Академічна доброчесність як системна проблема вищої освіти

Федорець Майя Анатоліївна

Метод проектів у педагогічному коледжі

Мазурик Лариса Богданівна

Науково-методичний супровід слухачів Малої академії наук – важлива складова у формуванні юного науковця

Михалюк Тетяна Вадимівна

Формування в учнів необхідних навичок ХХІ століття шляхом залучення до турнірів юних науковців

Клімук Ірина Миколаївна

Розвиток креативності в учнів як необхідної навички ХХІ століття

Коваль Оксана Миколаївна

Формування інформаційно-пошукових, дослідницьких умінь учнів та забезпечення умов для їх реалізації

Кулібаба Ольга Андріївна

Технологія проблемного навчання в освітньому процесі Волинської обласної Малої академії наук

Курносова Аліна Володимирівна

Учнівська науково-дослідницька робота з економіки

Новосад Лідія Степанівна

Формування дослідницької компетентності на уроках української літератури

Кулик Алла Миколаївна

Інклюзивна освіта: сучасні реалії

Корнелюк Віктор Олександрович

Готовність майбутніх учителів початкової школи до взаємодії у навчальному процесі

О Р Г К О М І Т Е Т

Голова:

Плахотна Людмила Володимирівна – начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

Заступники:

Назарук Олена Ігорівна – голова регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, доцент кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат юридичних наук

Савельєв Микола Григорович – директор ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», викладач-методист, кандидат педагогічних наук

Відповідальний секретар:

Жулковський Богдан Євгенович – перший заступник голови регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, голова предметної (циклової) комісії мистецьких дисциплін ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», кандидат мистецтвознавства

Члени:

Роговська Лариса Іванівна – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

Юринець Олександр Олексійович – заступник директора з навчальної роботи ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», викладач-методист, кандидат педагогічних наук

Ройко Олександр Юрійович – заступник голови регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Волинського коледжу Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук

Динько Інна Михайлівна – дійсний член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач Технічного коледжу Луцького національного технічного університету, кандидат економічних наук

Гнепа Ольга Володимирівна – асоційований член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», кандидат педагогічних наук

Цьось Василь Анатолійович – асоційований член регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»