Наукові здобутки студентів-випускників

 Студенти четвертого курсу педагогічного коледжу 14 травня 2015 року взяли участь у  VІІІ Міжнародній  науково–практичній конференції студентів та молодих науковців „Наука, освіта, суспільство очима молодих”, яка проходила на базі  Рівненського державного гуманітарного університету. В конференції брали участь молоді науковці, аспіранти,  студенти України, Білорусії, Молдови, Польщі. Всього працювало 10 наукових секцій.

Студенти  Грицюк Ольга  (4-Г), Сосницька Тетяна (4-Г), Сотрута Анастасія  (4-Г), Столярчук Людмила(4-Г) брали участь у роботі секції «Молодий педагог», де презентували свої дослідження з історії школи і освіти на Волині.

Смоляр Оксана (4-Т) та Шурдак Михайло (4-О) виступили з науковими повідомленнями на засідання секції «Молодий психолог». Їх виступи були відзначені грамотою  як кращі на  цій секції.

Керівниками наукової роботи студентів є Листопад Т.М. і Шахраюк Б.С.

Наукові доповіді студентів, які є апробацією їх курсових досліджень, надруковані у тематичному науковому збірнику.

Комісії по захисту курсових робіт з педагогіки і психології педагогічного коледжу прийняли рішення зарахувати участь студентів у науковій конференції як захист їх курсових досліджень.