Річний план роботи коледжу на 2022/2023 навчальний рік

Організація освітнього процесу: робота адміністративної та педагогічної рад, науково-методична та виховна  робота, заходи з профілактики булінгу та правопорушень, робота з фізичного виховання та план заходів психолога, бібліотеки та інші види діяльності в коледжі чітко сплановані та подані в річному плані роботи коледжу на 2022/2023 навчальний рік

Передмова

Освітня діяльність Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Концепції розвитку педагогічної освіти, Статуту коледжу, Положення про організацію освітнього процесу у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А. Ю. Кримського та інших нормативно-правових документів.

Уся робота коледжу у 2021/2022 навчальному році була спрямована на вирішення визначеного проблемного питання: «Забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах реформування професійної освіти та організації дистанційного і змішаного навчання у зв’язку із поширенням епідемії». Освітній процес коледжу у 2021/2022 навчальному році здійснювали 106 педагогічних працівників, об’єднаних в 11 циклових комісій та методичне об’єднання керівників академічних груп і вихователів студентського гуртожитку. Серед них: 31 викладач-методист, 23 старших викладачі, 1 майстер спорту, 2 народних майстра, 6 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат історичних наук, 1 доктор філософії.

Контингент студентів становив 940 студентів. Дипломи молодшого спеціаліста отримали 211 студентів. З них – 46 з відзнакою. У 2022 році вперше 40 випускників коледжу (спеціальність 012 «Дошкільна освіта» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація») отримали дипломи фахового молодшого бакалавра. 10 дипломів – з відзнакою.

Ознайомитись з планом роботи