Річний план роботи на 2023/2024 навчальний рік

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Володимирського

педагогічного фахового коледжу
імені Агатангела Кримського
Волинської обласної ради
на 2023/2024 навчальний рік

 

Організація освітнього процесу: робота адміністративної та педагогічної рад, науково-методична та виховна  робота, заходи з профілактики булінгу та правопорушень, робота з фізичного виховання та план заходів психолога, бібліотеки та інші види діяльності в коледжі чітко сплановані та подані в річному плані роботи коледжу на 2023/2024 навчальний рік

Передмова

Освітня діяльність Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Концепції розвитку педагогічної освіти, Стратегії розвитку коледжу на 2023-2028 рр., Статуту коледжу, Положення про організацію освітнього процесу у Володимирському педагогічному фаховому коледжі імені Агатангела Кримського та інших нормативно-правових документів.
Робота коледжу у 2022/2023 навчальному році була спрямована на вирішення визначеного проблемного питання «Забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах воєнного стану». Освітній процес здійснювали 107 педагогічних працівників, об’єднаних в 11 циклових комісій та методичне об’єднання керівників груп і вихователів студентського гуртожитку. Серед них: 31 викладач-методист, 19 старших викладачів, 1 майстер спорту, 2 народних майстри, 6 кандидатів
педагогічних наук, 1 кандидат історичних наук, 2 доктори філософії.
Контингент студентів становив 924 студенти. Дипломи молодшого спеціаліста отримали 189 студентів, з них – 40 з відзнакою. Дипломи фахового молодшого бакалавра отримали 34 випускники, 8 з них – з відзнакою.

Читати повністю