Коледж є єдиним освітнім закладом Волинської області, що готує вчителів трудового навчання та єдиним педагогічним коледжем України, що розвинув цю спеціальність «з нуля»


Володимир-Волинський педагогічний фаховий
коледж ім. А.Ю. Кримського

В кінці 90-х рр. Україна переживає глибоку кризу у сфері розвитку засобів та методів збирання, обробки, перетворення та збереження інформації. Це позначається на всіх галузях економіки, в тому числі й на освіті.

Вимогою часу була тотальна інформатизація, в якій наша пострадянська незалежна держава дуже відставала від країн Заходу.

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року визначає інформатизацію як сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Прийняття згаданого закону засвідчує усвідомлення реального стану розвитку інформаційних технологій (ІТ) та, на нашу думку, стає стимулом до інформатизації українського суспільства. На державному рівні було визнано: рівень інформатизації в Україні порівняно з країнами Заходу в 1998 році становить лише 2-2,5 %. У США в цей час відбувається бум інтернету, прокладаються оптоволоконні мережі, створюється перший потужний інтернет-магазин eBay (1995 рік).

Українські мережі передачі даних технічно суттєво відставали: вони були аналоговими й мали пропускну здатність 56 Кб/с.

Переважали операційні системи MSDOS та Windows 3.x. Необхідно було збільшувати кількість споживачів з Windows 95 та Windows NT, які були сучаснішими й давали змогу працювати з комп’ютерними мережами.

Криза розвитку інформаційних технологій посилила загальнонаціональну економічну кризу.

Аналогічний стан інформатизації був у Володимир-Волинському педагогічному училищі ім. А. Ю. Кримського (нині коледж). У 2000 році на балансі училища перебував лише один IBM PC-сумісний комп’ютер та два комп’ютерні класи на базі ЕОМ «Пошук» та «Корвет», які вже були застарілими. Гостро стояло питання комп’ютеризації та підбору педагогічних кадрів, які б володіли інформаційною компетентністю.

В 2001 році навчальний заклад очолив молодий амбітний директор, Савельєв Микола Григорович, математик за фахом, із хорошою IT-підготовкою. Очільник розпочав комп’ютеризацію та інформатизацію навчального закладу. Каталізатором цього процесу стало відкриття у 2001 році нової спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» з додатковою кваліфікацією «Вчитель інформатики у початкових класах». До викладання в заклад запросили найкращих педагогів трудового навчання та інформатики загальноосвітніх шкіл міста й району.

«Здобувати кваліфікацію вчителя інформатики було непросто. У комп’ютерному класі було лише три комп’ютери на базі процесора «Pentium». Перше півріччя ми фактично навчалися за безмашинним варіантом програми. Технічних засобів не вистачало, але було велике бажання вчитися…», – згадує Сергій Чуй, кандидат філологічних наук, випускник першого набору спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».

У другому півріччі було обладнано перший комп’ютерний клас з IBM PC-сумісними комп’ютерами, навчальний заклад під’єднано до глобальної мережі Інтернет. В коледжі став функціонувати офіційний сайт.

Великий вклад у розвиток та налагодження комп’ютерної інфраструктури, монтаж локальної мережі навчального закладу зробив інженер-програміст Ю. Г. Пилип’юк.

За ініціативи директора в училищі організовано курси підвищення кваліфікації «Оператор комп’ютерного набору». Протягом кількох років півтисячі осіб з міста й району пройшли навчання й отримали свідоцтво з присвоєнням робітничої кваліфікації.

Знаковим був 2003 рік. До навчального закладу на посаду викладачів інформатики було запрошено двох молодих педагогів із відмінними знаннями комп’ютерної техніки та методики викладання – Р. Й. Цаль-Цалька та Н. В. Рупшу (нині Поліщук); училище поповнилося ще одним навчальним комплексом комп’ютерної техніки. Ініціативний, завжди готовий до самовдосконалення Р. Й. Цаль-Цалько суттєво підвищив теоретичний потенціал інформатизації коледжу, згодом очолив циклову комісію викладачів комп’ютерних та математичних дисциплін. Перед педагогами постали нагальні завдання створення робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з комп’ютерних дисциплін загальноосвітньої, профільної підготовки та, особливо, з предметів професійної підготовки спеціалізації «Вчитель інформатики у початкових класах».

З 2004 року основи програмування викладає М. А. Чуцький. Педагог суттєво підвищив рівень викладання професійних дисциплін, підготував чимало переможців студентських конкурсів та олімпіад з інформатики та основ програмування: Катерина Скок – переможниця ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І‑ІІ рівнів акредитації, Олександр Борис – переможець обласного конкурсу учнівських проектів «Майбутнє Волині» (січень 2012 року), Андрій Лобацький – ІІ місце у другому (обласному) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики (2016), Тарас Кравчук – III місце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (20 березня 2019 року).

У період з 2006 по 2015 рік викладачі комп’ютерних дисциплін на базі коледжу за програмами корпорації Intel проводили 64-годинні курси підвищення кваліфікації Intel® «Навчання для майбутнього». За новітніми програмами підготовлено 1229 студентів, 86 працівників коледжу та 363 вчителі міста й району. Педагоги понесли знання з інформаційних комп’ютерних технологій до своїх навчальних закладів. Паралельно з тренінгом від Intel у рамках спільної програми Міністерства освіти і науки України та «Microsoft – партнерство у навчанні» студенти коледжу пройшли навчальні курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій».

У 2006 році коледж переміг у конкурсі на найкраще представлення логотипу, який організували ТМ Delfics® green спільно з AMD, та виграв комп’ютерний клас. Логотип розробили студенти спеціальності 014.12 «Cередня освіта (Образотворче мистецтво)» під керівництвом викладача Ф. В. Сподинюка.

Викладачі комп’ютерних дисциплін власними силами підтримують ряд ініціатив, без яких була б неможлива інформатизація коледжу: адміністрування комп’ютерної локальної мережі з доменним принципом доступу на базі Windows Server 2016 (Р. Й. Цаль-Цалько), розробка й адміністрування електронної бібліотеки коледжу www.vvpk.at.ua (Б. В. Ващук), розробка й адміністрування офіційного сайту коледжу vvpc.com.ua (В. А. Цьось).

Суттєвою перевагою спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» є предмети спеціалізації «Вчитель інформатики у початкових класах»: методика навчання інформатики, основи роботи на ЕОМ, інформаційні системи та мережі, основи програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, ВЕБ-програмування.

Студенти з додатковою спеціалізацією «Адміністратор з обслуговування комп’ютерних систем і мереж» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)» (акредитована у 2011 році) мають суттєву перевагу на ринку праці завдяки вивченню програмування, технічного обслуговування ЕОМ, комп’ютерної логіки, інженерної графіки, захисту інформації.

Наші випускники користуються попитом серед університетів, які готують спеціалістів з комп’ютерних технологій. Це свідчить про високий рівень викладання комп’ютерних дисциплін у коледжі, злагоджену профорієнтаційну роботу. Найяскравіші особистості серед випускників: Павло Романюк, випускник 2005 року; Петро Остапук, випускник 2006 року; Ольга Кучерява та Роман Вітрук, випускники 2009 року, Юлія Полівода, випускниця 2011 року.

Серед випускників спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» є вже два кандидати наук: С. В. Чуй та А. В. Чуй, випускники першого набору даної спеціальності.

«Коледж мені дав досить міцну й гарну базу з програмування для подальшого самостійного навчання: чудові базові знання з основних алгоритмів, навички з процедурного стилю програмування. Перевагою є багато самостійної роботи…», – так коментує своє навчання в коледжі випускник коледжу 2009 року Роман Вітрук, middle PHP розробник в компанії PDFfiller.

Зараз в коледжі повноцінно функціонує 5 комп’ютерних класів. Налагоджено обмін установчими електронним документами за допомогою локальної мережі та потужного файлового-сервера, що значно оптимізує управлінську й навчально-виховну діяльність. Для візуалізації навчання більше 20 аудиторій обладнано мультимедійними комплексами «ноутбук + мультимедійний проектор» та «ноутбук + цифровий телевізор», 5 навчальних кабінетів обладнано сучасними інтерактивними панелями TS-65 LED Interactive Flat Panel Intech розміром 65”, які працюють паралельно з двома операційними системами Windows 10 та Android, 1 кабінет – інтерактивною дошкою INTECH RD80A.

Розвиток інформаційних технологій дуже стрімкий. Швидкість доступу до глобальної мережі змінилася з 56 Кб/с до 100 Мб/с, важливим засобом спілкування стали соціальні мережі та мобільні месенджери. З 2000-х змінилося 8 поколінь операційних систем від Windows 95 до сучасної Windows 10. Прикладне програмне забезпечення постійно вдосконалюється. Це вимагає від викладачів комп’ютерних дисциплін Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського постійного ентузіазму, самоосвіти та продуктивної праці, адже від цього залежить рівень підготовки студентів та можливості самореалізації випускників.

Нині коледж є єдиним освітнім закладом Волинської області, що готує вчителів трудового навчання, та єдиним педагогічним коледжем України, що розвинув цю спеціальність «з нуля» (не маючи матеріально-технічної бази). Упродовж вісімнадцяти років діяльності заклад випустив близько 850 вчителів інформатики, обслуговуючої й технічної праці.

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського як освітнє інформаційне середовище відіграє велике значення для інтеграції сучасних інформаційних технологій у процес викладання в школах Володимирщини та Волині. На завершення озвучу фразу Крега Барретта, голови ради директорів корпорації Intel: «Дива в освіті творять не комп’ютери, а вчителі».

 

Цьось Василь Анатолійович,

викладач комп’ютерних дисциплін

Володимир-Волинського педагогічного фахового

коледжу ім. А. Ю. Кримського

 

Коментувати

Filtered HTML

  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.