блоґ користувача admin

Програма для підготовки та друку додатка (додатків) до диплома Молодшого спеціаліста та Фахового молодшого бакалавра

Одним з головних завдань керівника групи, завідувача відділенням є підготовка документів про освіту.

Форми документів про освіту затверджені відповідними наказами МОН. Сам бланк диплому є лаконічним. Думаю, ряд навчальних закладів їх друкує самостійно, а інші замовляю друк через інформаційні центри.

Практикум з інформатики. Мистецтво створення сайтів: CMS Drupal

Цьось В.А.
В 11 Практикум з інформатики. Мистецтво створення сайтів CMS Drupal: навч. посіб. Володимир-Волинський: ВВПК, 2021. 92 с.

Коледж є єдиним освітнім закладом Волинської області, що готує вчителів трудового навчання та єдиним педагогічним коледжем України, що розвинув цю спеціальність «з нуля»


Володимир-Волинський педагогічний фаховий
коледж ім. А.Ю. Кримського

В кінці 90-х рр. Україна переживає глибоку кризу у сфері розвитку засобів та методів збирання, обробки, перетворення та збереження інформації. Це позначається на всіх галузях економіки, в тому числі й на освіті.

Вимогою часу була тотальна інформатизація, в якій наша пострадянська незалежна держава дуже відставала від країн Заходу.

Програма для друку додатків до Свідоцтв про ПЗСО. ОНОВЛЕНО

Оновлено 11.05.2022

Впевнений, що всі програмні продукти для закладів освіти мають бути доступними та зрозумілими для звичайного користувача, а всі інновації розпочинають свій шлях від вчителя.

Які завдання виконує наша програма?

Тези доповіді «Професійний веб-сайт навчального закладу як умова формування інформаційно-комунікаційної компетентності громади»

Раджу дану публікацію прочитати тим, хто зацікавленний в розвитку сайтів навчальних закладів

В даній статті ми спробуємо довести важливість професійних віртуальних ресурсів таких, як сайти навчальних закладів, їх значення у розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності громад регіону.

Коли ми чуємо слово сайт (від анг. site) – розуміємо, що мова йде про веб-сайт – віртуальний ресурс, який розміщений в глобальній мережі Інтернет. Більшість людей не задумуються, як вони створюються і що для цього потрібно.

«Сайт навчального закладу», дане словосполучення немає визначення в українській термінології як єдине поняття. Хоча часто застосовується в офіційних документах. На нашу думку, сайт навчального закладу – це професійний інформаційний ресурс, який розміщений у глобальні мережі Інтернет у публічному доступі, виконаний за принципами гіпертекту та гіпермедіа за допомогою прогресивних технологій. Даний віртуальний веб-ресурс повинен містити актуальну інформацію про освітню діяльність, персоналії, історію та традиції закладу освіти. У наповненні даного джерела повинні брати участь всі члени трудового колективу.