Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Презентація педагогічного портрета «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»

Як відомо, у центрі сучасних технологій навчання і виховання дошкільників знаходиться особистісно зорієнтована модель, основною метою якої є індивідуальний розвиток кожного вихованця освітнього закладу. З огляду на це, особливого звучання набуває спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського вченого, філософа, неперевершеного педагога, який опікувався долею дітей.

У ході декади циклової комісії дошкільної освіти під керівництвом викладача педагогіки Гавди Н.М. студенти 2-Д курсу Левонюк Ірина, Нікітчук Аліна, Петрук Тетяна, Соколовська Світлана, Шваліковська Ольга презентували педагогічний портрет «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»; переглянули і обговорили документальний фільм «Школа Василя Сухомлинського «Серце віддаю дітям» зі студентами спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Студенти-дошкільники переконались, що педагогічні ідеї Василя Сухомлинського особливо актуальні в наш час, позначений гуманізацією освітнього процесу в дошкільних закладах, спрямований на виховання творчої особистості, гідного громадянина України. Тому в основу майбутньої педагогічної діяльності варто покласти такі основні принципи системи поглядів В.О. Сухомлинського:

  • гуманістичне ставлення до особистості кожного вихованця;
  • врахування його індивідуальних особливостей;
  • формування духовного світу малюка;
  • стимулювання розвитку і саморозвитку дитини, звернення до її внутрішнього світу;
  • використання демократичних педагогічних засобів і методів навчання та виховання (повага, заохочення, опора на позитивне);
  • розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної співдружності.