Семінар «Вивчення англійської мови методом асоціативних символів»

Методика викладання іноземної мови у початковій школі та ДНЗ є складовою частиною підготовки фахівців для початкової школи та дитячого садка.

Щоб ознайомити студентів з найвідомішими методичними спрямуваннями, системами і методами, формами і засобами навчання англійської мови, а також сформувати в них основи умінь творчо використовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов,  предметна комісія викладачів іноземних мов постійно та систематично проводить різноманітні семінари, тренінги, вебінари. 

5 квітня 2017 року було запрошено вчителя англійської мови, Гунько Світлану Віталіївну, автора програми вивчення англійської мови методом асоціативних символів. 

МАС – це виграшна комунікативно-орієнтована нетрадиційна методика, яка включає велику кількість ігрових моментів, елементів рухливих ігор, ігор на перевтілення, інсценівок пісень та віршів, казок тощо. Все це в сукупності створює ефект «занурення» в англійську, дає можливість вчителю без проблем створити максимально наближене до реальності іншомовне середовище. 

Тому студенти мали змогу побути учасниками навчально-виховного процесу, поспілкуватись безпосередньо із автором цієї методики та більше дізнатись про інноваційні технології під час вивчення англійської мови.

Подібні публікації