Захист курсових робіт з методики навчання іноземних мови здобувачами освіти 4 курсу

У кожному студентському житті момент захисту курсової роботи – це не просто традиційний ритуал, а й важливий етап в академічній кар’єрі. Найчастіше саме успішний захист курсової стає показником глибини знань студента, його вміння аналізувати та систематизувати інформацію, а також здатність донести свою точку зору до аудиторії. 

За успішним захистом курсової роботи стоїть ретельне дослідження, оригінальний підхід до презентації матеріалу та, звичайно ж, впевненість автора у своїх знаннях. Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог під керівництвом викладачів циклової комісії іноземних мов та методики навчання іноземної мови: Бігуна О.М., Левицької А.А., Шишко О.А., Самарчук В.Є., Кирпи С.С., Ковгар Ю.І.

Майбутні випускники представили свої роботи із актуальних питань викладання іноземних мов у початковій школі: використання інтерактивних онлайн-дошок, засобів мультиплікації, настільних та рольових ігор, сучасних методів навчання читання і т.ін.

Деякі студенти опублікували тези зі своїх курсових робіт у збірниках матеріалів Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференціях, Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції у м. Переяслав та тези із доповіддю на науково-теоретичній конференції (м. Володимир), що засвідчує високий рівень підготовки випусників для роботи за фахом.
Щиро вітаємо здобувачів освіти із успішним захистом курсових робіт!