Коледж підключився до сервісу перевірки на плагіат "Unicheck"

Особливої актуальності у сучасних умовах набуває питання дотримання академічної доброчесності. Стаття 42 Закону України «Про освіту» визначає її як невід’ємну ознаку діяльності сучасного закладу освіти: сукупність етичних принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

Упродовж останніх років Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського докладає максимум зусиль для забезпечення академічної доброчесності під час навчання, складання різного типу контрольних заходів і особливо під час написання наукових текстів.

У нашому закладі прописані жорсткі вимоги щодо обов’язковості перевірки усіх матеріалів, що продукують у коледжі, на наявність запозичень. Однак до сьогодні перевірка текстів проводилась із використанням безкоштовних ресурсів всесвітньої мережі, що не дозволяло уніфікувати результати перевірок та представляти їх як офіційні.

І от прагнення щодо академічної доброчесності у закладі матеріалізувалися. Коледж уклав договір з компанією «Антиплагіат» -  власником одного з найпотужніших та найпопулярніших в Україні та світі інтернет-сервісу для перевірки текстів на унікальність «Unicheck». Обсяги, визначені договором, дозволять проводити перевірку всіх навчально-методичних матеріалів, а також дипломних та курсових робіт, що захищають у закладі.

Цінності, які включає в себе поняття «академічна доброчесність» (запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримка академічних стандартів; чесність i ретельність у дослідженнях тощо), на нашу думку, впливають не лише на якість освіти, а й на формування високих моральних стандартів студентів та викладачів.

Академічна культура – одна з ознак якісної освіти європейського рівня. І обов’язком кожного учасника освітнього процесу у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А.Ю.Кримського є дотримання її  не тільки по совісті, а й відповідно до вимог Закону.

Теги: