Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Список наукових та навчально-методичних праць кандидата педагогічних наук, доцента Гаврилюка Андрія Павловича

У рамках підготовки ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» до ліцензування освітнього ступеня «бакалавр», пропонуємо Вашій увазі список наукових доробків його педагогічних працівників.

Одним з провідних дослідників коледжу є кандидат педагогічних наук, доцент Гаврилюк Андрій Павлович.

№ з/п

Назва публікації

Вихідні дані видання

Співавтори

 

1

Оптимізація впливу “Годин фізичної культури” в групах продовженого дня на фізичну підготовленість учнів 4-х класів гімназії №14 міста Луцька

Практичні рекомендації: Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 9 с.

Практичні рекомендації

Гаврилюк А.П.,

Гнітецька Т.В.

2

Режими інтенсивності фізкультурно-оздоровчих занять молодших школярів з урахуванням динаміки тижневої працездатності

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві:  Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2005. – С. 205-209.

Фахове видання України

Гнітецька Т.В.,

Гаврилюк А.П.

3

Порівняльний аналіз індивідуальних рівнів фізичної підготовленості молодших школярів

м. Луцька

Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Випуск 10. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2006. – С. 54-58.

Фахове видання України

-

4

Тижнева динаміка фізичної працездатності молодших школярів

Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Випуск 10. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2007. – С. 11.

Фахове видання України

-

5

Сезонні особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів 4-го класу

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 22. – Чернігів, 2007. –

С. 164-166.

Фахове видання України

-

6

Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у весняний період року

Слобожанський науково-спортивний вісник. Випуск №12. – Харків, 2007. –

С. 55-57.

Фахове видання України

-

7

Проблеми тестування фізичної працездатності молодших школярів

Матеріали І Міжнародної

науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Волинь очима молодих науковців:  минуле, сучасне, майбутнє”. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007. – Том 1. – С. 176-178.

Тези доповідей

-

8

Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у зимовий період року

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я  у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного університету

імені Лесі Українки, 2008. Том 2. – С. 49-51.

Фахове видання України

Гаврилюк А.П.,

Гнітецька Т.В.

9

Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності школярів 8-9 років в різні сезони року

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Том 2. – С. 330-331.

Тези доповідей

-

10

Особливості “годин фізичної культури” в групах продовженого дня з врахуванням динаміки працездатності учнів молодшого шкільного віку

Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць фіз. культ. і спорт. – Харків, 2009. – №12 – С. 44-47.

Фахове видання України

-

11

Обґрунтування навантажень програми “Години фізичної культури” в групах продовженого дня

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : педагогічні науки. – Луцьк, 2009. - №21. – С. 8–11.

Фахове видання України

-

12

Фізичне виховання в групах продовженого дня

Навчально-методичний посібник: Луцьк: Волинська обласна друкарня,

2009 – 194 с.

Навчально-методичний посібник

-

13

Проблеми організації фізичного виховання в групах продовженого дня

Педагогічний пошук: науково-методичний вісник. – Луцьк, 2010. - №1. – С. 53-55.

Фахове видання України

-

14

Організація фізичного виховання в групах продовженого дня з врахуванням динаміки працездатності школярів

Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць фіз. культ. і спорт. – Харків, 2010. – №1 – С. 39-42.

Фахове видання України

-

15

Організація фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в групах продовженого дня

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Здоров’язбережувальні технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до Європейського освітнього простору”. – Луцьк, 2010. – С.74-84.

Тези доповідей

Гаврилюк А.П.,

Гнітецька Т.В.

16

Динаміка  фізичної працездатності молодших школярів та її тижневі особливості в осінній період року

Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія Фізичне виховання і спорт. Випуск 6. – Луцьк, 2012. – С. 4-7.

Фахове видання України

-

17

Просторова синхронізація й десинхронізація біопотенціалів ЕЕГ при когнітивній діяльності спортсменів

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. - №2. – С. 288-291.

Фахове видання України

Іванюк О.А.,

Гаврилюк А.П.

18

Здоровий спосіб життя та його основні складові

Методичні рекомендації: Луцьк, 2012. – 79 с.

Методичні рекомендації

Гаврилюк А.П.,

Бухвал А.В., Самчук О.М.

19

Методичні особливості проведення годин фізичної культури в групах продовженого дня з урахуванням працездатності дітей 8-9 років

Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне, 2013. - №4. –

С. 66-68.

Фахове видання України

Гаврилюк А.П.,

Кліш І.С.,

Сапожник О.А.

20

Особливості фізичної працездатності школярів 9-10 років у різні сезони року

Молода спортивна наука України : Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2013. – Т.2. – С. 34-36.

Фахове видання України

-

21

Загартування як один із елементів оздоровлення людини

Методичні рекомендації: Луцьк, 2013. – 38 с.

Методичні рекомендації

Мельник Т.Ф.,

Гаврилюк А.П.,

Жигун К.Ф.

22

Фізичне виховання в групах продовженого дня

Актуальні проблеми педагогіки та психології : науково-практичний журнал. – Одеса, 2014. – №2-3. –

С. 64-70.

Фахове видання України

-

23

Основи фізичної і технічної підготовки у волейболі

Методичні рекомендації: Луцьк, 2014. – 30 с.

Методичні рекомендації

Мельник Т.Ф.,

Гаврилюк А.П.,

Жигун К.Ф., Бухвал А.В.

24

Фізична підготовленість студенток вищих навчальних закладів

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. - № 1 (29). – С. 47-50.

Фахове видання України

Захожа Н.Я.,

Захожий В.В.,

Малімон О.О.,

Іщук О.А.,

Гаврилюк А.П.

25

Інтерес студенток вищих навчальних закладів до фізичного виховання

Молодіжний науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: Випуск 22. – Луцьк, 2016. – С. 16-20.

Фахове видання України

Іщук О.А.,

Іванюк О.А.,

Гаврилюк А.П.,

Панасюк О.П.

26

Фактори патології зору в студентів та їх профілактика

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць СНУ імені Лесі Українки. - № 2 (42) – Луцьк, 2018. – С. 111-116.

Фахове видання України

Захожа Н.Я.,

Касарда О.З.,

Захожий В.В.,

Усова О.В.

Гаврилюк А.П.

27

Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць СНУ імені Лесі Українки. - № 3 (43) – Луцьк, 2018. – С. 36-40.

Фахове видання України

Мудрик С.Б.,

Кліш І.С.,

Навроцький Е.М.,

Гаврилюк А.П.

28

Ефективність діяльності тренера жіночої команди з міні-футболу

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць СНУ імені Лесі Українки. - № 3 (43) – Луцьк, 2018. –

С. 131-136.

Фахове видання України

Мазурчук О.Т.,

Панасюк О.П.,

Герасимюк П.П.,

Гаврилюк А.П.

29

Обґрунтування навантажень “годин фізичної культури” в групах продовженого дня з урахуванням динаміки працездатності учнів 8-9 років

Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Луцьк – Володимир-Волинський, 2018. –

С. 277-281.

Тези доповідей

Гаврилюк А.П.,

Мелех В.Ю.

30

Фізичне виховання студентів педагогічного коледжу

Педагогічний пошук: науково-методичний вісник. - №2 (105). – Луцьк, 2019. –

С. 13-15.

Фахове видання України

Мелех В.Ю.,

Грабовський В.В.,

Лєвков В.В.,

Гаврилюк А.П.

31

Основи знань з курсу теорія та методика фізичного виховання

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 013 “Початкова освіта”. – Володимир-Волинський: ВВПК, 2019. – 176 с.

Методичні рекомендації

-