Методист коледжу

Слюсарук-Літвін Світлана Сергіївна


Бібліографічна довідка

Громадянка України, народилася 27 березня 1985 року у м. Володимирі-Волинському, Волинської області.

Впродовж 1992-2001 року навчалася у ЗОШ №4 м. Володимира-Волинського.

У 2001 році вступила до Володимир-Волинського педагогічного училища ім. А.Ю.Кримського на спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», де у 2005 році здобула кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, керівника гуртка «Художник-дизайнер».

Впродовж 2005-2009 років навчалася у Вищому навчальному закладі «Інститут Реклами» та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Мистецтво», здобувши кваліфікацію бакалавра з дизайну.

У 2010 році вступила до Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, де у 2014 році здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вихователя дітей дошкільного віку.

Продовжила навчання у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, який закінчила у 2015 році, здобувши кваліфікацію організатора дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку та практичного психолога.

Впродовж 2006-2017 років працювала на посаді вихователя в ДНЗ №7 «Волиняночка» м. Володимира-Волинського.

З вересня 2017 року працюю викладачем у ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського», а з грудня 2019 року обіймаю посаду методиста у цьому коледжі.

Аспірантка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Заміжня. Виховую двох дітей.

Наукові публікації:

  1. Слюсарук-Літвін С.С Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах трансформації вищої освіти України. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. К. 2018. Вип.29.С. С.296-302.
  2. Слюсарук-Літвін С.С. Комунікативна компетентність як необхідна умова успішної роботи вихователя в ДНЗ. Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти: матеріали науково-теоретичної конференції. Володимир-Волинський: ВВПК, 2018. С.124-131.
  3. Слюсарук-Літвін С. С. Професійна педагогічна освіта майбутнього вихователя в контексті вимог нової освітньої парадигми. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали науково-теоретичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип.42. С.325-329.
  4. Слюсарук-Літвін С.С. Готовність майбутніх вихователів до розвитку творчого потенціалу дошкільників. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали науково-теоретичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип.49. С.68-71.
  5. Слюсарук-Літвін С. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій. Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кривий ріг: КДПУ, 2019. С.204-208.
  6. Слюсарук-Літвін С. С. Змістова сутність і структура творчого потенціалу дошкільника. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. 2019. Вип.2 (386). С.95-102.
  7. Слюсарук-Літвін С. С. Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів-дошкільників в освітньому середовищі педагогічного коледжу. Інноваційна педагогіка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип.19. С.79-83.
  8. Слюсарук-Літвін С. С. Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічному коледжі. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-ти річчю освітнього закладу. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С.338-341.
  9. Слюсарук-Літвін С. С. Готовність майбутніх вихователів до педагогічної діяльності як результат професійної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. 2020. (Готується до друку).