Переддипломна практика - професійна майстерність студента

Переддипломна практика – завершальний етап підготовки молодого спеціаліста. Вона пов’язує теоретичне навчання студента та його майбутню самостійну роботу за спеціальністю, озброює комплексом компетентностей, необхідних для творчого підходу до всіх видів освітньої та громадської роботи. У процесі проходження практики студенти коледжу мали можливість ще раз зважити свої можливості і потреби, переконатись у правильності обрання життєвого шляху, детальніше підготуватись до майбутньої професійної діяльності.
Сьогодення ставить перед молодим фахівцем складні завдання, вирішення котрих утверджуватиме майбутнє нашої держави.