Статут Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради

Статут розроблено відповідно до законодавства України і є документом, що регламентує діяльність Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради (далі - Коледж).
Найменування Коледжу:
українською мовою - Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;
скорочене - ВПФК;
англійською мовою - Ahatanhel Krymskyi Volodymyr Pedagogical Applied College of the Volyn Regional Council;
скорочене - VP AC.
Польською мовою: повне - Zawodowe Kolegium Pedagogiczne imienia 
Ahatanhela Krymskiego Wolynskiej Rady Obwodowej we Wlodzimierzu.
1.3. Місце знаходження Коледжу (юридична адреса):
вулиця Устилузька, 42, місто Володимир, Волинська область,

Україна, 44700;
Електронна пошта: [email protected]
Офіційний інтернет-сайт Коледжу: www.vvpc.com.ua....

Документ доступний за посиланням

Теги: