Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

 

Інформація  про термін дії сертифікатів про акредитацію освітньо-професіних програм за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в обсязі ОКР "Молодший спеціаліст"

№ з/п Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Серія і № сертифіката про акредитацію освітньої програми Термін дії сертифіката про акредитацію спеціальності за ОКР молодшого спеціаліства
1  012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта  КК 03009757  01.07.2029
2  013 Початкова освіта Початкова освіта. Педагог-організатор.  КК 03009759  01.07.2029
3  013 Початкова освіта  Початкова освіта. Іноземна мова в початкових класах.  КК 03009758  01.07.2029
4

 014.12

Середня освіта

Образотворче мистецтво. Керівник гуртка "Художник-дизайнер"  КК 03009760  01.07.2029

 

Інформація  про термін дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в обсязі ОКР "Молодший спеціаліст".

№ з/п Шифр і назва спеціальності Серія і № сертифіката про акредитацію спеціальності Термін дії сертифіката про акредитацію спеціальності за ОКР молодшого спеціаліства
1  014.10 Середня освіта. Трудове навчання.  НД 0397395  01.07.2025
2

 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 НД 0397397  01.07.2025