Директор коледжу

Савельєв Микола Григорович, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.


Біографічна довідка

Народився 1971 року у місті Володимирі-Волинському

1986 року закінчив 8 класів Володимир-Волинської середньої школи №3 і того ж року поступив на перший курс Нововолинського електромеханічного технікуму.

Після закінчення технікуму, з квітня по серпень 1990 року, працював на посаді техніка-електрика Володимир-Волинського ремонтно-транспортного підприємства.

Впродовж 1990-1995 років навчався на фізичному факультеті спочатку Луцького педагогічного інституту, а після реорганізації – Волинського державного університету імені Лесі Українки, по закінченні якого отримав кваліфікацію вчителя фізики і математики.

З вересня 1995 по серпень 2001 року працював у Володимир-Волинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3, спочатку на посаді вчителя, а з 1998 – на посаді заступника директора з виховної роботи.

У серпні 2001 року після перемоги у конкурсі на заміщення вакантної посади, був призначений на посаду директора Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А.Ю.Кримського.

Протягом роботи тричі переобирався на посаді директора: у 2006, 2011 і у 2016 році. Розпорядженням голови Волинської обласної ради від 29.09.2017 № 391 контракт продовжено до 31.03.2021.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Захистив дисертаційне дослідження за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти" з теми «Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет» і на підставі рішення Атестаційної колегії від 16.05.2018 здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Указом Президента України від 03.10.2019 №731/2019 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

 

Нагороди:

  • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2009
  • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014
  • Грамота Академії педагогічних наук України, 2009
  • Почесна грамота управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації: 2006, 2011
  • Почесна грамота Волинської обласної ради, 2009, 2011
  • Подяка Корпусу миру США в Україні, 2011
  • Почесне звання "Заслужений працівник освіти України", 2019

 

Наукові публікації:

1. Савельєв М.Г. Аналіз поняття «наступність» у контексті педагогічних категорій. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 11(54). С.207-209.

2. Савельєв М.Г. Забезпечення наступності формування професійної компетентності студентів в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет». Професійна освіта: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. ІПТО НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Вип.7. – С.51-56.

3. Савельєв М.Г. Сутність поняття наступності фахової підготовки майбутніх вчителів технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного інституту імені Олександра Довженка: зб. наук. пр. Глухів. НПУ ім. О.Довженка, 2015. Вип.29 С.217-223.

4. Савельєв М.Г. Науково-дослідна робота з проблемами наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх вчителів технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інновація і технології. Суми, 2016. №2 (56). С. 374-383.

5. Савельєв М.Г. Теоретичні підходи до вивчення наступності професійної підготовки студентів-технологів. Науково-методичний журнал Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Наукова педагогічна думка». Рівне, 2015. №4. С.23-28.

7. Савельєв М.Г. Наступність у формуванні наукових понять у комплексі «коледж-університет». Scienceand Educations New Dimension. Pedagogyand Psychology. 2015. ІІІ (32), Issue:63. С.45-47.

8. Савельєв М.Г. Розвиток самостійності творчої активності майбутніх вчителів технологій у процесі проектно-технологічної діяльності. Науковий журнал «ScienceRise» Педагогічна освіта. - №1/5(18) 2015. С.36-42.

9. Савельєв М.Г. Експериментальна інтегрована навчальна програма. Педагогіка. Методика навчання технологій. Обробка конструкційних технологій. 5.010104, 6.010104 «Технологічна освіта» / Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2013. 39 с.

10. Савельєв М.Г. Програма соціально-психологічної адаптації випускників коледжу в університеті / Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2015. 16 с.

11. Савельєв М.Г. Наступність як важливий чинник фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. Ч.3. С.314-320.

12. Савельєв М.Г. Наступність професійної підготовки майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет». Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи». Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017. С. 61-64.

13. Савельєв М.Г. Історія першого педагогічного закладу на Волині. Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток школи і освіти на Волині: до 100-річчя Володимир-Волинської Української школи імені Тараса Шевченка»: Володимир-Волинський: Вищий комунальний педагогічний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського», 2016. С. 12-15.

14. Савельєв М.Г. Змістовно-організаційні особливості проектно-технологічної підготовки майбутніх вчителів коледжів та університетів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний гуманітарний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том VII(67): Тематичний випуск «Вища школа України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.:Генезис, 2016. С.443-454.

15. Савельєв М.Г. Необхідність удосконалення процесу адаптація «вчорашніх» студентів коледжу до університетського життя. Педагогічна освіта : теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.23 (2-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 188-192.

16. Савельєв М.Г. До проблеми оцінювання якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет». Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. ІХ між нар. наук.-прак. конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2017. С. 158, 159.